Master in de biochemie en biotechnologie

Dit mag je verwachten van de masteropleiding:

Nieuwe technieken en ethische vraagstukken

In de masteropleiding maak je kennis de allernieuwste technieken in de biochemie en de biotechnologie. 

In de algemene opleidingsonderdelen leer je onder meer genetische informatie en eiwitten analyseren en biotechnologische methoden toepassen. Ook leer je bio-ethische vragen beantwoorden, want wetenschap kan je niet los van de maatschappij en haar verantwoordelijkheden zien.

Je volgt niet alleen hoorcolleges, maar ook werkcolleges en practica waarin de theorie tot leven komt. Je leert zelfstandig en in groep wetenschappelijke opdrachten en proeven uitvoeren. 

Een focus kiezen

Je kan je studieprogramma personaliseren door middel van keuzeopleidingsonderdelen. Er zijn drie types keuzeopleidingsonderdelen, die je ook onderling kan combineren.

1. Focus op biotechniek

Wil je technische principes toepassen op biologische en medische problemen, dan zijn de keuzeopleidingsonderdelen met focus op biotechniek in het eerste masterjaar iets voor jou. Je verdiept je dan in computationele geneesmiddelenontwikkeling, chemo-informatica of bio-elektrische celbiologie.

2. Focus op management

Deze opleidingsonderdelen brengen je de kennis en vaardigheden bij om als biochemisch wetenschapper te werken in het midden- of topkader van biotechbedrijven, biowetenschappelijke instellingen en overheidsinstanties, of om je eigen onderneming op te starten. 

  • In het eerste masterjaar focus je je op de organisatie, de communicatie en de financiële of juridische aspecten van een bedrijf. 
  • In je tweede masterjaar komen vooral innovatie, procesmanagement en kwaliteitszorg aan bod.

3. Focus op onderzoek

Als je een wetenschappelijke carrière of een loopbaan in onderzoek ambieert, kies je voor deze keuzeopleidingsonderdelen waarin je dieper duikt in recente ontwikkelingen en onderzoeksmethoden binnen de biochemie en biotechnologie. 

  • In het eerste masterjaar kan je kiezen voor specialistische opleidingsonderdelen in de immunologie, epidemiologie, bio-informatica, moleculaire mechanismen of proteoomanalyse.
  • In het tweede masterjaar kan je kiezen voor een vervolgmodule van Laboratory Animal Science: Fish of Rodents. Je ontvangt dan het Felasa C-attest waardoor je onderzoek mag uitvoeren in heel Europa. Je kan in je tweede masterjaar ook verdiepen in neurowetenschappen of celbiologie of een buitenlandse component aan je programma toevoegen.

Masterproef, onderzoeksproject en stage

Het sluitstuk van je opleiding is je masterproef. Je masterproef is een schriftelijke scriptie over een onderzoek dat je voert over een onderwerp dat in de lijn van je interesses ligt. 

Daarnaast voer je een onderzoeksproject uit waaraan ook een stage gekoppeld is. Je loopt de stage in een laboratorium van de Universiteit Antwerpen of van een andere universiteit, een wetenschappelijke instelling of een bedrijf. Je kiest je stageplaats in overleg met de Onderwijscommissie. Het doel van je stage? Je praktische laboratoriumvaardigheden perfectioneren en je wetenschappelijke kennis van de gebruikte technologieën vervolledigen.