Bachelor in de biochemie en biotechnologie

Dit mag je verwachten van de bacheloropleiding:

Stevige basis in wetenschappen

Biochemie is een wetenschap in het grensgebied van biologie, chemie en fysica. In het eerste jaar van je opleiding ligt de focus op deze wetenschappen: ze liggen immers aan de basis van al wat volgt in de latere jaren. Ook wiskunde en statistiek komen om deze reden aan bod.

Natuurlijk proef je tegelijk ook al van enkele biochemische vakken:

  • je bestudeert cellen en hun morfologie en functie in verschillende weefsels
  • je bestudeert hoe een embryo zich ontwikkelt vanuit een bevruchte eicel

Theorie en praktijk op elkaar afgestemd

In het tweede en derde jaar verschuift de focus helemaal naar de biochemische disciplines. Je verdiept je in onderwerpen zoals microbiologie, enzymologie, metabolisme en genetica.

Tijdens practicumlessen leer je de technieken van het biochemisch onderzoek. In het tweede jaar start je met basisopdrachten zoals:

  • een micro-organisme (zoals een bacterie of een virus) manipuleren
  • de identiteit van een onbekende bacterie achterhalen
  • een specifiek eiwit zuiveren

In de practica van het derde jaar ga je verder met meer gevorderde technieken. Zo zal je DNA-fingerprinting uitvoeren en werken met verschillende soorten cellijnen.

Een vleugje informatica

DNA-onderzoek, bij wijze van voorbeeld, levert tegenwoordig enorme hoeveelheden gegevens op. Wist je dat er meer dan 800 miljoen basenparen in het DNA van een aardappel zitten? Om vat te krijgen op al deze informatie kan je handig gebruikmaken van de computer. Doorheen je opleiding leer je met slimme software en gesofisticeerde databases aan de slag gaan.

Bachelorscriptie

Op het einde van je opleiding schrijf je je bachelorscriptie. Je neemt actief deel aan wetenschappelijk onderzoek en staat in het laboratorium bij een van onze onderzoeksgroepen. In je scriptie bespreek je de resultaten van het onderzoek.

Honours College

Een extra uitdaging voor de sterkste studenten, die meteen diep in onderzoek willen duiken!