Biochemie en biotechnologie

Biochemie en biotechnologie

Leer hoe het leven in elkaar zit

De basis van het leven ligt in de chemische processen die zich afspelen in cellen. Als biochemicus bestudeer je deze processen: hoe communiceren de miljoenen cellen in onze weefselshoe geven ze genetische informatie door, waar halen ze hun energie vandaan, maar ook: wat kan er fout lopen en wat zijn de gevolgen voor het organisme?

Als biotechnoloog ga je een stap verder: je zoekt naar technieken om de biochemische kennis praktisch te gebruiken. Je grijpt bijvoorbeeld in omdat verstoorde celprocessen een ernstige afwijking veroorzaken. Of je probeert de celprocessen te verbeteren: genetische manipulatie staat hoog op de agenda van biotechnologen.

Iets voor jou?

Docenten en studenten vertellen over hun opleiding.

Lees de brochure

Sterk onderzoeksgericht

Van bij de start van je opleiding combineer je een stevige wetenschappelijke basis met onderzoekswerk in het labo. Je krijgt les in kleine groepen, van topexperts die zelf baanbrekend onderzoek doen. 

In je master kan je je opleiding personaliseren via keuzeopleidingsonderdelen:

  • focus op biotechniek: bereidt je voor op toegepast onderzoek in de biologische en medische sector
  • focus op management: bereidt je voor op een managementfunctie in het bedrijfsleven
  • focus op onderzoek: de ideale voorbereiding op een doctoraat

Om zich verder te specialiseren kiezen veel van onze studenten ervoor om na hun masteropleiding te doctoreren.

Een deel van hen blijft ook nadien actief in het wetenschappelijk onderzoek in de academische sector (bij universiteiten, onderzoeksinstituten…). Anderen vinden een job in de biotechnologische of farmaceutische industrie of elders in het bedrijfsleven, of geven les in het secundair of hoger onderwijs.