Duik het labo in

Het laboratoriumwerk vindt plaats in één van de hoogstaande onderzoekslaboratoria van de Universiteit Antwerpen. Samen met ervaren onderzoekers in de fysiologie, celbiologie en biochemie gebruik je de modernste onderzoekstechnieken en laboratoriumapparatuur. Je leert zelf een vraagstelling definiëren, een protocol uitwerken, experimenten nauwgezet uitvoeren en daar een verslag over uitbrengen.