Master in de biologie

Kies je traject!

Je kan een master selecteren die het best bij jouw interesses en skills aansluit. Kiezen voor een Engelstalige master zorgt meteen voor een internationale twist in je opleiding; studenten van over de hele wereld volgen de opleiding samen met jou.

Biodiversity, Conservation and Restoration

Je krijgt inzicht in de oorzaken en gevolgen van het wereldwijde verlies van planten-, dieren- en andere soorten, in de theorie en praktijk van het beheer van bedreigde soorten en het behoud en herstel van habitats. Verbanden met de samenleving, bijvoorbeeld biodiversiteitsbeleid, wetgeving en internationale verdragen, zullen ook worden belicht. Je zal stage lopen bij een externe organisatie die betrokken is bij behoud/herstel.

Global Change Biology

In deze specialisatie ligt de nadruk op het begrijpen van de complexe oorzaken en verstrekkende gevolgen van wereldwijde verandering. Je leert over de veelzijdige aard van wereldwijde verandering (veranderingen in klimaat, landgebruik, water en biogeochemische cycli; vervuiling en verlies van biodiversiteit) en hoe deze veranderingen van invloed zijn op alle niveaus van biologische organisatie, van moleculen tot ecosystemen.

Evolutie- en gedragsbiologie

Deze masteropleiding geeft je een grondig inzicht in het ontstaan van biodiversiteit. Je leert hoe het biotische en abiotische milieu plastische, epigenetische of genetische veranderingen in morfologie, fysiologie en gedrag veroorzaakt en hoe deze veranderingen het functioneren van individuen, populaties en gemeenschappen beïnvloeden. Dankzij je masterscriptie neem je deel aan onderzoek op hoog niveau, gericht op het gedrag en de evolutie van (meestal gewervelde) dieren die in hun natuurlijke omgeving worden bestudeerd.

Educatieve master

Wil je later lesgeven? Dan is de educatieve master voor jou ideaal.

Je kan kiezen tussen maar liefst drie afstudeerrichtingen van de educatieve master in de wetenschappen en technologie:

Later liever lesgeven?

Ontdek de educatieve master