Bachelor biologie: van biomolecule tot ecosysteem

Bekijk het studieprogramma voor een overzicht van alle opleidingsonderdelen.

Brede basis

Van bij de start van de bachelor biologie verwerf je een sterke basis in belangrijke domeinen van de biologie, zoals de moleculaire biologie, celbiologie, fysiologie en morfologie, ecologie en evolutiebiologie. Daarnaast krijg je ook een stevig fundament mee in de basiswetenschappen wiskunde, chemie, fysica, aardwetenschappen en informatica.

Uitdieping van je kennis

In het tweede en derde deel van je bachelortraject bouw je hierop verder en diep je deze kennis steeds verder uit met opleidingsonderdelen als immunologie, gedragsleer en ecosysteembeheer.

Doorheen de hele opleiding krijg je ongeveer evenveel praktijk- als theorielessen. De praktijklessen gaan door in nieuwe laboratoria, maar evenzeer op het terrein, in binnen- en buitenland. Je werkt ook in groepjes aan projecten. De bioruimte is daarvoor de uitgelezen plek.

Bachelorproef

Als afronding van je bachelortraject schrijf je een bachelorproef: een projectwerk waarbij je in groepsverband onder begeleiding tijdens een stage je eerste onderzoek realiseert. Je plant het onderzoek en voert dit uit, je analyseert de verzamelde gegevens en je leert de resultaten interpreteren zodat je ook erover kan rapporteren (in het Engels). 

Benieuwd wat je tijdens je bachelor zal leren? Lees hieronder de korte inhoud van enkele opleidingsonderdelen.