Bachelor in de biologie

Van biomolecule tot ecosysteem

Of je nu bezorgd bent om global change, gefascineerd door de evolutie van organismen, je afvraagt welk virus de volgende pandemie zal veroorzaken of hoe we het extreme verlies aan biodiversiteit kunnen keren, bij de bachelor in de biologie zit je goed.

Bestudeer het leven in alle vormen, van virussen tot walvissen, en begrijp hoe het leven ontstaan is, waar de enorme diversiteit aan levensvormen vandaan komt en hoe organismen zich blijven aanpassen.

Dit mag je verwachten:

Bekijk het studieprogramma

Brede basis

Van bij de start van de bachelor biologie verwerf je een sterke basis in belangrijke domeinen van de biologie, zoals de moleculaire biologie, celbiologie, fysiologie en morfologie, ecologie en evolutiebiologie. Daarnaast krijg je ook een stevig fundament mee in de basiswetenschappen wiskunde, chemie, fysica, aardwetenschappen en informatica.

Benieuwd wat je tijdens je bachelor zal leren? Lees hieronder de korte inhoud van enkele opleidingsonderdelen:

Evolutieleer en biologische classificatie

We starten met een inleidend hoofdstuk over de geschiedenis van de evolutieleer. Daarna volgt een hoofdstuk over de basisprincipes van micro-evolutie. We definiëren en bespreken een reeks belangrijke begrippen en staan stil bij enkele oudere en recentere controversen omtrent de theorie van evolutie door natuurlijke selectie. In een derde hoofdstuk gaan we kort in op macro-evolutionaire gebeurtenissen en de snelheid en het tempo van dergelijke veranderingen. Het laatste hoofdstuk bespreekt de biologische nomenclatuur en classificatie, met opgave van de verschillende filosofieën daaromtrent.

Overzicht van de grote bouwplannen: dieren

Tijdens deze lessen krijg je een overzicht van de grote evolutieve veranderingen van het bouwplan van dieren. Het ontstaan, het voorkomen en de functionele betekenis van belangrijke kenmerken, zoals bv. de verschillende types van lichaamsholten of de basiseigenschappen die alle chordaten onderscheiden van de andere dierlijke organismen, worden toegelicht.  Dit wordt verder geïllustreerd en bestudeerd tijdens de praktische oefeningen met tal van voorbeelden zoals onder andere de studie van anatomische preparaten (coupes en modellen) van neteldieren, diverse platwormen en mollusken of dissecties van gelede wormen en vissen. 

Celbiologie

Celbiologie: de naam zegt het zelf, de biologie van de levende cel, startend bij het onstaan van leven tot het functioneren van een meercellig organisme. We bespreken onder andere universele structuren en functies in de cel, specifieke functies en structuren bij prokaryoten en eukaryoten (enzymatische activiteit, synthese en afbraakreacties van DNA, RNA en eiwitten, respiratie, fotosynthese), cytoskelet en mobiliteit in de cel en van de cel, celcyclus, mitose, meiose, signalisatie naar en in de cel, meercelligheid en weefselvorming, differentiatie, dedifferentiatie, controle op de celcyclus, celdood, homeostase...

Ontdek hier de cursus van dit vak.

Uitdieping van je kennis

In het tweede en derde deel van je bachelortraject bouw je hierop verder en diep je deze kennis steeds verder uit met opleidingsonderdelen als immunologie, gedragsleer en ecosysteembeheer.

Doorheen de hele opleiding krijg je ongeveer evenveel praktijk- als theorielessen. De praktijklessen gaan door in nieuwe laboratoria, maar evenzeer op het terrein, in binnen- en buitenland. Je werkt ook in groepjes aan projecten. De bioruimte is daarvoor de uitgelezen plek.

Bachelorproef

Als afronding van je bachelortraject schrijf je een bachelorproef: een projectwerk waarbij je in groepsverband onder begeleiding tijdens een stage je eerste onderzoek realiseert. Je plant het onderzoek en voert dit uit, je analyseert de verzamelde gegevens en je leert de resultaten interpreteren zodat je ook erover kan rapporteren (in het Engels).

In de richting van het onderwijs?

Droom je van een carrière in het onderwijs of de ruimere educatieve sector later? Ook daarmee kan je tijdens je bachelor al aan de slag!