Kwaliteitszorg in de master communicatiewetenschappen

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en –sturing. In het najaar van 2018 vond dit plaats voor de bachelor en de master in de communicatiewetenschappen.

Jaar zes sluit de cyclus af met een peerreview. De opleiding reflecteert op zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student. In het najaar van 2022 zal de opleiding een peerreview doorlopen.

De opleiding in de communicatiewetenschappen bouwt op een sterk en actief onderwijsteam, dat voortdurend met de opleiding aan de slag gaat en de kwaliteit van de opleiding continu bewaakt en versterkt.

Ze weet haar studenten veel onderzoeksvaardigheden aan te leren en start daarmee in de bachelor, maar biedt ook een versterkt aanbod aan de studenten in het schakelprogramma. Ze versterkt in de nabije toekomst ook haar input van buitenaf, door een meer systematische benchmarkoefening voor haar masterproef op poten te zetten en de klankbordgroep weer vaker samen te roepen. Op die manier kan ze er mee voor zorgen dat voortdurend maatschappelijke ontwikkelingen doorstromen naar de studieprogramma’s.

De opleiding heeft een sterk aanbod Engelstalige opleidingsonderdelen en werkt verder aan kwaliteitsbewaking van de aangeboden stageplaatsen. De opleiding wil nog sterker inzetten op wat studenten nodig hebben om zich klaar te voelen voor het werkveld.

Een uitdaging blijft het bewaken van de studielast binnen de eenjarige master, waar het werk aan de masterproef gecombineerd moet worden met de overige opleidingsonderdelen. De opleiding zet tegelijk in op de individuele feedback voor studenten, om het leerproces te versterken. De opleiding is terecht fier op haar leeronderzoek, een afstudeerwerk waarmee de bacheloropleiding voor studenten afgesloten wordt.

Lees het volledig publiek rapport (pdf)

Lees meer over kwaliteitszorg in het onderwijs aan de Universiteit Antwerpen

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer gedetailleerde informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.