Kwaliteitszorg in de master communicatiewetenschappen

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar 3 wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en –sturing. In het najaar 2018 vond dit plaats voor de bachelor en master in de communicatiewetenschappen.

Jaar 6 sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert op zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student. Op 28-29 november 2022 bezocht het peerreviewteam de bachelor en master in de communicatiewetenschappen en besliste unaniem het vertrouwen in de opleiding te bevestigen.

Bevindingen van het peerreviewteam

Vertrekkende vanuit een brede basis worden complexe maatschappelijke thema’s en vraagstukken op het vlak van communicatiewetenschappen interdisciplinair benaderd. Studenten worden opgeleid tot professionals met een brede kennis, kritische blik en analytisch denkvermogen die breed inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. De solide methodologische onderbouw van waaruit in de masteropleiding gespecialiseerd kan worden, kan de opleiding in haar profilering en communicatie nog meer expliciteren als een troef.

De link met het werkveld is duidelijk aanwezig in de opleiding. Studenten hebben de mogelijkheid om een stage op te nemen en in het verplicht te volgen seminarie komen ze in contact met actuele cases rechtstreeks uit het werkveld. Daarin worden theoretische inzichten toegepast in de praktijk.

De opleiding is zich bewust van de uitdagingen inzake diversiteit en inclusie. Vanuit een helder diversiteitsbeleid en concrete acties hecht ze veel belang aan inclusief onderwijs. De opleiding hoopt een meer diverse instroom aan te spreken en wil het Westerse, eurocentrische perspectief verbreden. Inhoudelijk wil de opleiding ook de methodologische vakken verder herbekijken en de afstemming op de eigen opleiding communicatiewetenschappen nog versterken.

Lees het volledig publiek rapport (pdf)

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer gedetailleerde informatie over de bachelor- en masteropleiding communicatiewetenschappen van UAntwerpen.