Getuigenissen van alumni

Lien Acke: 
De opleiding heeft een zeer multidisciplinaire aanpak: kunst wordt hier bekeken als een object met waarde, als een object bestaande uit een bepaald materiaal én als een onderzoeksobject

Lien Acke

Voor mij was het al heel lang duidelijk dat ik in het hoger onderwijs ‘iets kunstgericht’ wou doen. Niet per se kunst maken, maar wel met kunst bezig zijn. Daarnaast werk ik graag praktijkgericht en vind ik het belangrijk om, naast een theoretisch kader, ook technische en digitale vaardigheden te ontwikkelen. De opleiding conservatie-restauratie beantwoordde aan al die eisen.De opleiding heeft een zeer multidisciplinaire aanpak: kunst wordt bekeken als een object met waarde, als een object bestaande uit een bepaald materiaal én als een onderzoeksobject.

Ik specialiseerde me in keramiek en kreeg de kans om verschillende objecten te restaureren: Delftsblauwe tegels, aardewerken schalen, kraakporselein en modernistisch steengoed. Ik volgde een stage in het keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden (NL) waar ik meer in aanraking kwam met het behoud en beheer van museale collecties.

Tijdens mijn masteropleiding deed ik onderzoek naar het gebruik van 3D-scannen, -modelleren en -printen voor de restauratie van een porseleinen figuur. Dit onderzoek droeg in grote mate bij tot mijn huidige job. De komende vier jaar zet ik de resultaten van mijn masteronderzoek verder in een onderzoeksproject. De bedoeling van dit doctoraatsonderzoek is om 3D-technologie toegankelijk en bruikbaar te maken voor restauratoren. Het beroep van restaurator zal steeds een ambachtelijke basis hebben, maar innovatieve technologieën kunnen ervoor zorgen dat ons erfgoed nog beter geconserveerd kan worden.

Benedicte Dierickx:
Elke dag opnieuw zijn er uitdagingen om het Leuvense erfgoed te bewaren voor de toekomst, en dat maakt mijn job net zo leuk 

enedicte Dierickx

Al van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in kunst en wetenschap. De opleiding conservatie-restauratie was dus voor mij dé ideale balans tussen theorie, praktijk en creativiteit. Al snel bleek dat mijn interesses lagen bij de preventieve conservatie: conditierapporten maken en oplossingen zoeken om kunstwerken (lang) te bewaren. Na mijn masteropleiding volgde ik een postgraduaat ‘Tentoonstelling en Beheer van Actuele Kunst’ en een opleiding ‘Behoudsmedewerker Erfgoed’. Tijdens en na mijn opleiding deed ik stages in verschillende musea, en uiteindelijk kwam ik terecht bij Museum M in Leuven. Sinds 2017 ben ik depotbeheerder en beheer ik een diverse kunstcollectie, niet enkel in M maar ook op externe locaties in en rond Leuven. Dankzij mijn opleiding kan ik nu beslissingen nemen over onderhoud, verpakking, art handeling, presenteren en klimaat. Elke dag opnieuw zijn er uitdagingen om het Leuvense erfgoed te bewaren voor de toekomst, en dat maakt mijn job net zo leuk.

Sven Van Dorst:
De veelheid aan disciplines zorgt voor interessante kruisbestuivingen en inzichten 

Sven Van Dorst

Met een passie voor kunst en cultureel erfgoed, vooral de oude meesters, begon ik mijn opleiding conservatie-restauratie in 2008. Tijdens mijn studie kwam ik meer te weten over historische technieken, de degradatie van materialen en hoe hiermee om te gaan. Die veelheid aan disciplines zorgde voor interessante kruisbestuivingen en nieuwe inzichten. 

 Na mijn opleiding ging ik aan de slag bij het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. Ik conserveerde de collecties in de aanloop naar de renovatie van het museum en hielp bij het opbouwen van tentoonstellingen. Nadien deed ik stage bij het Hamilton Kerr Institute (HKI), een afdeling van de University of Cambridge en The Fitzwilliam Museum. Gedurende twee jaar deed ik veel praktijkervaring op en leerde ik bijvoorbeeld omgaan met andere materialen en werkwijzen. Ik startte er onder andere een onderzoeksproject rond de technieken en materialen van 17de-eeuwse bloemschilders. Vandaag ben ik zelfstandig restaurator, onderzoeker en kunstschilder voor belangrijke collecties zoals The Phoebus Foundation. Hier krijg ik de kans mijn onderzoek verder te zetten en met een gedreven groep professionals de werking van het restauratieatelier in goede banen te leiden.