Kwaliteitszorg en cijfers

Master cultuurmanagement

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en –sturing. In het najaar van 2021 vond dit plaats voor de opleiding cultuurmanagement.

Jaar zes sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert over zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student. Op 25 en 26 mei 2023 bezocht het peerreviewteam de master in het cultuurmanagement en besliste het unaniem het vertrouwen in de opleiding te bevestigen.

Bevindingen van het peerreviewteam

Sinds haar oprichting heeft de opleiding haar maatschappelijke meerwaarde en impact bewezen voor de brede culturele en creatieve sector. Ze leidt op tot kritische en ethisch bewuste ondernemers en managers die snel hun weg vinden in het culturele en creatieve werkveld. Het diploma staat garant voor kwaliteit en is zo een keurmerk voor de sector geworden.

De opleiding wordt gedragen door een collegiaal team van gepassioneerde en zelfkritische docenten. Het laagdrempelig contact tussen docenten en studenten is een grote troef. Docenten maken echt tijd voor de individuele begeleiding van de studenten. De betrokkenheid van de docenten naar hun studenten toe trekt zich ook door na het afstuderen, wat resulteert in een sterke alumniwerking, die de opleiding de komende jaren nog verder wil uitbouwen.

De opleiding kenmerkt zich door een dens maar goed samenhangend en praktijkgericht curriculum. De meeste studenten stromen in via een voorbereidings- of schakelprogramma. De opleiding gaat maatregelen nemen om het voorbereidingsprogramma te verkleinen en om het schakelprogramma inhoudelijk nog beter te laten aansluiten bij de master. Dit zal het onder meer mogelijk maken om het studieprogramma van de master zelf efficiënter te organiseren en om de werklast voor studenten meer gelijkmatig te spreiden en te verminderen.

De opleiding gaat samen met de faculteit een langetermijnvisie ontwikkelen om de personele ondersteuning van de opleiding te waarborgen en zich in de toekomst nog sterker te profileren, zowel inhoudelijk als op het vlak van de structuur van het programma. De opleiding engageert zich om in co-creatie met de studenten haar visie op toekomstige maatschappelijke uitdagingen in de culturele en creatieve sector, zoals duurzaamheid, digitalisering en internationalisering, verder uit te kristalliseren en te implementeren.

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer gedetailleerde informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.