Masterproef

Het sluitstuk van je opleiding cultuurmanagement

In je masterproef komen onderzoek en praktijk samen.

Je vertrekt vanuit een reëel managementprobleem bij een culturele organisatie en onderneming. Het doel van je masterproef is een (voorstel van) oplossing van dit probleem of gerichte conclusies en aanbevelingen. De rapportage van dit managementonderzoek vormt je masterproef.

Aan je masterproef is het praktijkproject gekoppeld. Vanaf de paasvakantie werk je minimaal 9 weken bij de culturele organisatie, creatief bedrijf of overheidsdienst voor wie je je masterproef schrijft. Deze periode kan eventueel verlengd worden. Tijdens dit project ga je aan de slag met de verzamelde kennis en vaardigheden uit je master.

Zin om internationaal te gaan? Dan kan je (net zoals o.a. alumna Sarah) je praktijkproject ook in het buitenland uitvoeren.

Bekijk de lijst met thesissen van de voorbije jaren of lees onderstaande voorbeelden.

Alumna Sarah: "Buitenlands praktijkproject is unieke ervaring die blik verruimt"

Sarah Van Hapert trok in 2017 naar Bilbao, waarze het praktijkproject en de scriptie van haar masteropleiding uitvoerde: “Ik liep stage bij Azkuna Zentroa in de cultuurstad Bilbao. Dit was een verrijking voor mijn diploma, maar meer nog voor mezelf. Ik leerde sterk in mijn schoenen te staan in een nieuwe omgeving. Verblijven in het buitenland is een opportuniteit om je zelfvertrouwen en zelfstandigheid te ontplooien en om je nieuwsgierigheid te prikkelen. De taal kan een drempel zijn, maar met een open houding en goede moed kom je een heel eind. Overal zijn mensen bereid je verder te helpen. Deze unieke ervaring heeft mijn blik verruimd en zal me altijd bijblijven."