Projecten ter ondersteuning van de educatieve sector

in het kader van onderwijsproject en masterpraktijkproef

De Universiteit Antwerpen draagt maatschappelijke dienstverlening hoog in het vaandel. Ook bij het opleiden van nieuwe leraren, de educatieve masterstudenten, zet de Antwerp School of Education daar bewust op in door op zoek te gaan naar concrete en betekenisvolle vragen binnen het werkveld.

Heb je in jouw school, klas, bedrijf of organisatie een uitdagend en innoverend project waarvoor je handen tekortkomt? Loop je al een tijdje rond met een goed idee voor zo'n project, maar vond je in de drukte nog niemand bereid om er mee de schouders onder te zetten? Misschien hebben we de oplossing voor jou. Door de juiste template(s) te downloaden en in te vullen - zie onderaan deze pagina -  zullen we jouw aanvraag in detail bekijken. 

  • Voor de masterpraktijkproeven hanteren we twee deadlines: 21 mei en 10 september. De eerste deadline is belangrijk voor onderzoeksvragen die al actie van de student vragen in de periode juli – oktober.
  • Voor het indienen van Onderwijsprojecten is de uiterste deadline 31 augustus.

Onderwijsproject

In het kader van hun onderwijsproject voeren studenten van de academische lerarenopleiding op klas- of school/organisatieniveau, vakoverschrijdendevakgebonden of profileringsopdrachten uit met een focus op samenwerking, communicatie, onderzoek en ontwikkeling. De student past verworven vakdidactische, onderwijskundige of pedagogische kennis en vaardigheden toe in een specifieke werkcontext. De stage kan worden uitgevoerd in een school of in een organisatie of bedrijf (educatieve setting). Een groot deel van onze studenten heeft een sterke voorkeur voor projecten die voorgesteld worden door een school of een andere organisatie of bedrijf. Als je met één of meerdere studenten zo'n project wil opzetten en/of uitvoeren, dan is contact met ons via deze weg de start van een mogelijke samenwerking! Voorwaarden zijn dat het een vakoverschrijdend project is en dat studenten er voor hun latere beroepspraktijk uit kunnen leren (klusjesmannen of -vrouwen kunnen we dus niet leveren).

__________________________________

Masterpraktijkproef

Met de masterpraktijkproef wil de lerarenopleiding inzetten op vragen die leven in het werkveld. Dat biedt onze aspirant-leraren de kans om, vertrekkende vanuit een actueel en reëel probleem of vraagstuk, hun onderzoekscompetenties verder te ontwikkelen. Daarbij trachten ze – ondersteund door een promotor van de universiteit - een wetenschappelijk onderbouwde oplossing te formuleren die je op weg kan zetten naar kwaliteitsverbetering. We luisteren graag naar noden van scholen en organisaties om hier dan vervolgens aspirant-leraren onderzoeksmatig mee aan de slag te laten gaan.