Projecten ter ondersteuning van de educatieve sector

in het kader van onderwijsproject en masterproef

Hebt u in uw school, klas, bedrijf of organisatie een uitdagend en innoverend project waarvoor u handen tekortkomt? Loopt u al een tijdje rond met een goed idee voor zo'n project, maar vond u in de drukte nog niemand bereid om er mee de schouders onder te zetten? Misschien hebben we de oplossing voor u. Door de juiste template(s) te downloaden en in te vullen - zie onderaan deze pagina -  zullen we uw aanvraag in detail bekijken. Voor de masterproeven hanteren we twee deadlines: 21 mei en 10 september. De eerste deadline is belangrijk voor onderzoeksvragen die al actie van de student vragen in de periode juli – oktober.

Onderwijsproject

In het kader van hun onderwijsproject voeren studenten van de academische lerarenopleiding op klas- of school/organisatieniveau, vakoverschrijdendevakgebonden of profileringsopdrachten uit met een focus op samenwerking, communicatie, onderzoek en ontwikkeling. De student past verworven vakdidactische, onderwijskundige of pedagogische kennis en vaardigheden toe in een specifieke werkcontext. De stage kan worden uitgevoerd in een school of in een organisatie of bedrijf (educatieve setting). Een groot deel van onze studenten heeft een sterke voorkeur voor projecten die voorgesteld worden door een school of een andere organisatie of bedrijf. Als u met één of meerdere studenten zo'n project wil opzetten en/of uitvoeren, dan is contact met ons via deze weg de start van een mogelijke samenwerking! Voorwaarden zijn dat het een vakoverschrijdend project is en dat studenten er voor hun latere beroepspraktijk uit kunnen leren (klusjesmannen of -vrouwen kunnen we dus niet leveren).


Masterproef

Met de masterproef wil de lerarenopleiding inzetten op vragen die leven in het werkveld. Dat biedt onze aspirant-leraren de kans om, vertrekkende vanuit een actueel en reëel probleem of vraagstuk, hun onderzoekscompetenties verder te ontwikkelen. Daarbij trachten ze – ondersteund door een promotor van de universiteit - een wetenschappelijk onderbouwde oplossing te formuleren die u op weg kan zetten naar kwaliteitsverbetering. We luisteren graag naar noden van scholen en organisaties om hier dan vervolgens aspirant-leraren onderzoeksmatig mee aan de slag te laten gaan.