Meteen voor de klas als leraar-in-opleiding

Kriebelt het om meteen voor de klas te staan? Laat dan je job in het onderwijs meetellen als stage!

Als je lesgeeft in (een of meerdere scholen van) het secundair, deeltijds kunst-, hoger of volwassenenonderwijs kom je in aanmerking voor een liobaan. LIO staat voor ‘leraar in opleiding’ en betekent dat je als beginnende leraar jouw lesopdracht gedeeltelijk kan benutten voor de lerarenopleiding.

Je lesopdracht als stage

De theoretische opleidingsonderdelen van de lerarenopleiding volg je samen met de studenten van de reguliere of verkorte trajecten. De praktijkcomponent wordt (gedeeltelijk) ingeruild voor werkplekleren. Je voert met andere woorden de stages uit in jouw school en klas. Dit geldt ook voor kleinere interimopdrachten.

Meer informatie over de liobaan (onder andere aanvraagprocedure en voorwaarden) vind je in het vademecum (pdf).

Werken en studeren combineren

Werkstudenten kunnen aan de Universiteit Antwerpen rekenen op extra ondersteuning en begeleiding van het Centrum voor Werken en Studeren. Neem contact op via de helpdesk.