Meteen voor de klas als leraar-in-opleiding

Kriebelt het om meteen voor de klas te staan? Laat dan je job in het onderwijs meetellen als stage!

Als je lesgeeft in het secundair, deeltijds kunst-, hoger of volwassenenonderwijs kan je in aanmerking komen voor een LIO-traject. LIO staat voor ‘leraar in opleiding’ en betekent dat je als beginnende leraar jouw lesopdracht gedeeltelijk kan valoriseren voor de lerarenopleiding.

In opleiding met je lesopdracht als stage

De theoretische opleidingsonderdelen van de lerarenopleiding volg je samen met de studenten van de reguliere of verkorte trajecten. De praktijkcomponent wordt (gedeeltelijk) gevaloriseerd, wat zo veel wil zeggen als opgenomen via werkplekleren. Je leert op je eigen klasvloer en doet met andere woorden de stages in jouw school en klas. Dit geldt ook voor kleinere interimopdrachten.

Meer informatie over het LIO-traject (onder andere aanvraagprocedure en voorwaarden) vind je in het online vademecum.

Werken en studeren combineren

Werkstudenten kunnen aan de Universiteit Antwerpen rekenen op extra ondersteuning en begeleiding van het Centrum voor Werken en Studeren. Je neemt hiervoor best contact op via de helpdesk. Op basis van de inhoud komt je vraag via deze helpdesk terecht bij de persoon die je het best kan antwoorden. Stel dus gerust al je vragen, er kent altijd wel iemand het antwoord

Het LIO-charter van de AUHA

De opleiding engageert zich om het LIO-charter na te leven dat de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA) heeft uitgewerkt samen met haar partners en het werkveld. In het charter worden de engagementen van de verschillende partners in Antwerpen opgelijst opdat de ondersteuning en begeleiding van jouw LIO-baan zo optimaal mogelijk gebeurt. Op die manier wordt de combinatie van werken en studeren op een haalbare en kwaliteitsvolle manier ingevuld.