Al een master op zak? Ga voor een verkorte educatieve master!

Droom je ervan om leraar te worden? Om de passie voor je vak te delen met jongeren? Als je al een master behaald hebt, kan je een verkorte educatieve master volgen. Na dit intensieve traject ben je helemaal klaar om als vakleraar in de 2de en 3de graad secundair onderwijs aan de slag te gaan.

Op deze pagina:

Opleiding tot competente vakleraar

​Theorie en praktijk wisselen elkaar af en haken op elkaar in in deze lerarenopleiding. Het programma bestaat uit 4 delen.

Vakdidactiek: lesgeven in jouw vak (18 sp)
Een belangrijke troef van een educatieve master is de vakdidactiek: je leert lesgeven in jouw vak. Want lesgeven in wiskunde bijvoorbeeld is helemaal anders dan lesgeven in Frans. Je kan twee vakdidactieken opnemen (bekijk tot welke vakdidactieken je toelating hebt). Of je kan een vakdidactiek vervangen door een profileringsvak.

Algemene onderwijskunde (15 sp)
Daarnaast staat er algemene onderwijskunde op het programma. Zes thema's – onder andere klasmanagement, diversiteit op school, leerlingbegeleiding... – vormen de rode draad.

Stages (18 sp)
Tijdens je opleiding pas je de theorie meteen ook toe, eerst in oefenlessen en daarna tijdens stages. Je start met een verkennende oriënteringsstage. Daarna volgen twee groeistages, die gekoppeld zijn aan je vakdidactieken. Je sluit af met een profileringsstage waarvoor je zelf de klemtoon mag bepalen.

Masterproef (9 sp)
Je brengt je kennis en inzichten samen in een beperkte en erg praktijkgerichte masterproef. Je schrijft een scriptie (6 sp) over een onderwijskundig, didactisch of vakdidactisch onderwerp. Vervolgens vertaal je je scriptie naar de praktijk (3 sp), bv. door een lessenpakket uit te werken.

TOP

7 educatieve masteropleidingen

De Universiteit Antwerpen biedt 7 educatieve masteropleidingen van 60 sp aan. Kies de educatieve master in jouw vakgebied:

TOP

Dicht bij huis: 3 locaties

Je volgt lessen in Antwerpen, maar kan een deel van de lerarenopleiding ook in Mechelen of Turnhout volgen. Het gaat meer specifiek over de lessen algemene onderwijskunde. De lessen vakdidactiek kan je enkel in Antwerpen volgen.

TOP

Al voor de klas als leraar-in-opleiding (LIO)

Geef je al les? In een liobaan werk je al als leraar terwijl je tegelijk een educatieve master volgt. Je lesopdracht komt, geheel of gedeeltelijk, in plaats van de stages.

Ideaal voor jou? Lees meer over de liobaan

TOP

Wanneer volg je les?

​Als je voltijds studeert, mag je rekenen op 3 of 4 lesmomenten per week (1of 2 x algemene onderwijskunde en 2x vakdidactiek) gedurende maximaal 20 weken. Je kan de opleiding ook spreiden over een langere periode (anderhalf, twee, tweeënhalf of drie jaar). Werkstudenten raden we een programma van twee jaar aan.

De lessen algemene onderwijskunde kan je in Antwerpen, Mechelen of Turnhout volgen. De lessen vakdidactiek kan je enkel in Antwerpen volgen. De lesmomenten verschillen van vakdidactiek tot vakdidactiek. Sommige vakdidactieken kan je ook in avondonderwijs volgen. Je vindt de voorbeeldroosters op de helpdesk.

Voor de verkorte trajecten zijn er voor de onderwijskundige vakken (Algemene didactiek, Onderwijskunde 1, 2, 3, 4) vaste lesmomenten per campus. 

Volg je de opleiding in een jaar, dan sluit je aan op dinsdag- en donderdagnamiddag. Volg je liever ’s avonds les, dan zijn er volgende opties:

Maandag
18.00 - 22.00 uur
Mechelen
Dinsdag
18.00 - 22.00 uur
Antwerpen
Donderdag
18.00 - 22.00 uur
Mechelen (starters tweede semester)
Vrijdag
09.00 - 13.00 uur
Turnhout

De lessen vakdidactiek zijn enkel in Antwerpen te volgen.

TOP


Modeltraject van 1 jaar , 3 jaar en alles daartussen

Als je voltijds studeert, dan kan je de verkorte educatieve master voltooien in 1 academiejaar. In combinatie met job of gezin, kun je de opleiding beter spreiden over een langere periode.

Bekijk de modeltrajecten van 1, 1,5 jaar en 2 jaar die uitgetekend werden.

Als je de opleiding spreidt over 2 jaar, mag je rekenen op:

  • in het 1ste jaar: 16 weken met 2 lesmomenten en 4 weken met 1 lesmoment
  • in het 2de jaar: 12 weken met 2 lesmomenten en 8 weken met 1 lesmoment

Je kan de opleiding ook spreiden over meer dan 2 jaar. Raadpleeg de helpdesk voor meer informatie over de modeltrajecten.

TOP

Starten in februari

Met een verkorte educatieve master kan je ook starten in het 2de semester, vanaf februari dus.

In dat semester kan je de volgende opleidingsonderdelen, goed voor 9 sp, opnemen: Algemene didactiek, Leren en motiveren, en Oriënteringsstage.

Bekijk de modeltrajecten met start in februari

TOP

Infosessies

​Kom langs op een infodag of volg een infosessie.

TOP