Al een master op zak? Ga voor een verkorte educatieve master!

Droom je ervan om leraar te worden? Om de passie voor je vak te delen met jongeren? Als je al een master behaald hebt, kan je een verkorte educatieve master volgen. Na dit leerrijk traject ben je helemaal klaar om als vakleraar in de 2de en 3de graad secundair onderwijs aan de slag te gaan.

Op deze pagina:

Opleiding tot een competente vakleraar

Theorie en praktijk wisselen elkaar af en haken op elkaar in in deze lerarenopleiding. Het programma bestaat uit 3 delen.

Vakdidactiek: lesgeven in jouw vak (21 of 30 sp)
Een belangrijke troef van een educatieve master is de vakdidactiek: je leert lesgeven in jouw vak. Want lesgeven in wiskunde bijvoorbeeld is helemaal anders dan lesgeven in Frans. Je kan twee vakdidactieken opnemen (bekijk tot welke vakdidactieken je toelating hebt). Binnen de vakdidactiek pas je de theorie meteen toe, eerst in oefenlessen en daarna tijdens stages. Je legt sowieso twee groeistages af, die gekoppeld zijn aan je vakdidactiek(en). Tijdens de groeistages maak je kennis met verschillende contexten: zowel aso, tso, bso, kso en volwassenonderwijs als met OKAN. Grote en minder grote scholen, scholen in een (groot)stedelijke en meer landelijke context.

Algemene onderwijskunde (18 sp)
Binnen algemene onderwijskunde  vormen zes vakken vormen de rode draad, aangevuld met drie verdiepende keuze-opleidingsonderdelen. Theorie en praktijk worden in elk van deze opleidingsonderdelen geïntegreerd aan de hand van authentieke casussen en praktijkoefeningen Het onderwijskundig deel van de opleiding bevat ook een verkennende oriënteringsstage.

Profilering (12 of 21 sp)
De vakken uit dit luik van het curriculum laten je toe eigen accenten te leggen. Je brengt je kennis en inzichten samen in een beperkte en erg praktijkgerichte masterproef. Het onderwijsproject en de verdiepende keuzevakken bepaal je in functie van je interesses. In de plaats van een tweede vakdidactiek, kun je kiezen voor een profileringsvak en hieraan gekoppeld en profileringsproject.​

TOP

7 educatieve masteropleidingen

De Universiteit Antwerpen biedt 7 educatieve masteropleidingen van 60 sp aan. Kies de educatieve master in jouw vakgebied:

TOP

Dicht bij huis: 3 locaties

Je volgt lessen in Antwerpen, maar kan een deel van de lerarenopleiding ook in Mechelen of Turnhout volgen. Het gaat meer specifiek over de lessen algemene onderwijskunde. De lessen vakdidactiek kan je enkel in Antwerpen volgen.

TOP

Al voor de klas als leraar-in-opleiding (LIO)

Geef je al les? In een liobaan werk je al als leraar terwijl je tegelijk een educatieve master volgt. Je lesopdracht komt, geheel of gedeeltelijk, in plaats van de stages.

Ideaal voor jou? Lees meer over de liobaan

TOP

Modeltraject van 1 jaar , 3 jaar en alles daartussen

Als je voltijds studeert, dan kan je de verkorte educatieve master voltooien in 1 academiejaar. In combinatie met job of gezin, kun je de opleiding beter spreiden over een langere periode.

Bekijk de modeltrajecten van 1, 1,5 jaar en 2 jaar die uitgetekend werden.

Als je de opleiding spreidt over 2 jaar, mag je rekenen op:

  • in het 1ste jaar: 16 weken met 2 lesmomenten en 4 weken met 1 lesmoment
  • in het 2de jaar: 12 weken met 2 lesmomenten en 8 weken met 1 lesmoment

Je kan de opleiding ook spreiden over meer dan 2 jaar. Raadpleeg de helpdesk voor meer informatie over de modeltrajecten.

TOP

Starten in februari

Met een verkorte educatieve master kan je ook starten in het 2de semester, vanaf februari dus.

In dat semester kan je de volgende opleidingsonderdelen, goed voor 9 sp, opnemen: Algemene didactiek, Diversiteit en inclusie, en Oriënteringsstage.

Bekijk de modeltrajecten met start in februari

TOP

Infosessies

​Kom langs op een infodag of volg een infosessie.

TOP