Master in de farmaceutische zorg

In deze masteropleiding staan de maatschappelijk-sociale rol van de apotheker en de wisselwerking tussen het geneesmiddel, de patiënt en andere zorgverstrekkers centraal. De opleiding leidt tot de titel van apotheker.

Dit mag je verwachten van de masteropleiding:

Social rol van apotheker

Al je docenten vinden beroepsgerichtheid essentieel voor je opleiding. We bereiden je zeer grondig voor op een apothekersfunctie in de openbare apotheek. We besteden ook aandacht aan farmaceutische zorg, wetgeving en deontologie.

Hoorcolleges en seminaries worden vaak vanuit de praktijk gegeven. Daarnaast zijn activerende onderwijsvormen zoals laboratoriumoefeningen en praktijklessen in kleine groepen en opdrachten via de online leeromgeving. Dit alles vat je uiteindelijk samen in een portfolio.

Zes maanden apotheekstage

Voor je je apothekerstitel behaalt, doe je een stage van zes maanden. Deze praktijkervaring geeft je belangrijke professionele bagage. Op je stageplaats – en onder de persoonlijke begeleiding van je stagemeester – bekwaam je je verder in:

farmaceutische-zorg.jpg
  • de bereiding van geneesmiddelen en de bijhorende kwaliteitszorg
  • het contact met patiënten
  • de organisatie en het management van de apotheek
  • de samenwerking met artsen en andere zorgverstrekkers

Tijdens je stage krijg je een aantal concrete opdrachten. Je bespreekt bv. een medicatiehistoriek van een patiënt. Dat is niet alleen een perfecte combinatie van praktijk en theorie, maar zo leer je ook zelfstandig analyseren en problemen oplossen.

In deze laatste rechte lijn van je masteropleiding volgt je stagebegeleider je van dichtbij op. Een perfecte voorbereiding voor je echt in een job stapt.

Onderzoeksproject als masterproef

Met je masterproef bewijs je dat je een omvangrijk onderzoek kan uitvoeren onder begeleiding van professoren, assistenten en medewerkers uit het beroepenveld, zoals stagemeesters en apothekersverenigingen. In je onderzoek behandel je diverse onderwerpen uit de farmaceutische praktijk.

Deze werkwijze wordt erg geapprecieerd door werkgevers en door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), die de kwaliteit van opleidingen in het hoger onderwijs beoordeelt.