Bachelor in de farmaceutische wetenschappen

Tijdens je bacheloropleiding komen alle aspecten van geneesmiddelen aan bod: je start bij de herkomst en de structuur ervan, je analyseert producten, toepassingen en toedieningsvormen en je focust op de werking en de nevenverschijnselen.

Dit mag je verwachten van de bacheloropleiding:

Alles over geneesmiddelen

Je kan het studiepakket onderverdelen in vier thema’s:

  1. de ziektes en omgevingen waarin geneesmiddelen hun werking moeten uitoefenen
  2. de chemische aspecten van geneesmiddelen en hun werkingsmechanismen
  3. de technische aspecten van geneesmiddelen zoals formulatie, bereiding en kwaliteitscontrole
  4. het gebruik van geneesmiddelen en de relatie tussen geneesmiddelen en de patiënt

Zoals alle wetenschappelijke opleidingen begint je opleiding wel bij de basiswetenschappen: chemie is uiteraard onmisbaar, maar verwacht je ook aan biologie, fysica en wiskunde. Eens je deze basis hebt, kan je starten aan de eigenlijke farmaceutische vakken zoals farmaceutische chemie, pathofysiologie of farmacognosie.

Brug met de beroepswereld

De link met de beroepswereld is tijdens je opleiding nooit ver weg. Daar waken onze docenten over. Zowel hoorcolleges als seminaries worden vanuit de praktijk gegeven. Je doet ervaring op dankzij laboratoriumoefeningen in kleine groepen en opdrachten via de online leeromgeving. Zo slaan we de brug tussen de kennis die je opdoet en het werk dat je later zal doen. Zowel onze studenten als hun toekomstige werkgevers zijn daar heel enthousiast over.

Dat je veel zelfstandig werkt, wil niet zeggen dat onze docenten en assistenten niet voor je klaarstaan. Bij problemen zetten zij jou steeds op een snelle en soepele manier weer op pad.

Honours College

Een extra uitdaging voor de sterkste studenten, die meteen diep in onderzoek willen duiken!