Master in de geneesmiddelenontwikkeling

Na deze masteropleiding kan je als een geneesmiddelenspecialist aan de slag in de industrie, in het onderzoek en bij de overheid. Er zijn twee afstudeerrichtingen: in de ene verdiep je je in preklinisch en klinisch geneesmiddelenonderzoek, in de andere volg je een apotheekstage die leidt tot de titel van apotheker

Dit mag je verwachten van de masteropleiding:

Onderzoek naar (nieuwe) geneesmiddelen

In deze opleiding tot geneesmiddelenspecialist verdiep je je in:

  • geneesmiddelenanalyse en -design
  • farmaceutische technologie en ontwikkeling
  • moleculaire en klinische biologie 
  • preklinisch en klinisch geneesmiddelenonderzoek

De praktische, patiëntgerichte opleidingsonderdelen geven de opleiding een uniek karakter.

Twee afstudeerrichtingen

De twee afstudeerrichtingen vertrekken vanuit hetzelfde modeltraject deel 1 en slaan vanaf modeltraject deel 2 een andere weg in.

  • Bij de keuze voor apotheker volg je de wettelijke apotheekstage van zes maanden, die leidt tot de titel van apotheker.
  • Kies je voor biofarmaceutische wetenschappen dan volg je vanaf deel 2 opleidingsonderdelen zoals Preclinical Drug Research en Clinical Drug Research. Je doet geen apotheekstage en bekomt dus niet de titel van apotheker.

In de twee afstudeerrichtingen heb je een mix van hoorcollegesseminaries in kleine groepjes en activerende practica waarbij de link met je toekomstige beroep nooit ver weg is.

Zes maanden apotheekstage

Als je kiest voor de afstudeerrichting apotheker, doe je een apotheekstage van zes maanden. Deze praktijkervaring geeft je belangrijke professionele bagage. Op je stageplaats – en onder de persoonlijke begeleiding van je stagemeester – bekwaam je je verder in:

  • de bereiding van geneesmiddelen en de bijhorende kwaliteitszorg
  • het contact met patiënten
  • de organisatie en het management van de apotheek
  • de samenwerking met artsen en andere zorgverstrekkers

Masterproef met stage in een laboratorium

Met je masterproef bewijs je dat je een omvangrijk onderzoek kan uitvoeren. Je loopt stage in een laboratorium en word je betrokken bij experimenteel, biofarmaceutisch onderzoek. Afhankelijk van welke afstudeerrichting je gekozen hebt, benader je de geneesmiddelenontwikkeling in je masterproef met een apothekersbril of vanuit een industriële blik.

Voor deze aanpak kreeg de faculteit uitstekende scores van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).