Kwaliteitszorg en cijfers

Master in de geneesmiddelenontwikkeling

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en –sturing. In het voorjaar 2020 vond dit plaats voor de master in de geneesmiddelenontwikkeling.

Jaar zes sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert over zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student.

Op 21 en 22 november 2017 bezocht het peerreviewteam de opleidingen in de farmaceutische wetenschappen en besliste unaniem het vertrouwen in de opleidingen te bevestigen.

De opleidingen in de farmaceutische wetenschappen zijn grondige, degelijke opleidingen die bouwen op een gedreven, enthousiast, toegankelijk en zelfkritisch docententeam. De voornaamste sterkte van de opleidingen is haar aandacht voor studenten, zowel in begeleiding van hun keuze voor een masteropleiding, als de doorstroombegeleiding en bijkomende ondersteuning (monitoraten) of uitdaging voor studenten (honours college). De opleiding kan nog baat hebben bij meer overleg met andere universiteiten en samenwerking met andere faculteiten aan de UAntwerpen.

Het contact met het (internationale) werkveld wordt geroemd als sterkte van de opleidingen, net als het honours college, de interdisciplinaire IPSIG-week en de apotheek- en industriegame, de goed doordachte beoordeling van de stages en het masterproefproces.

De opleiding maakt in opvolging van de peerreview vooral werk van de profilering van en differentiatie tussen de masteropleidingen, het versterken van de inzet op vaardigheden, het bewaken van de studiedruk voor studenten, een opleidingsspecifieke internationalisering en een duidelijke strategie voor de communicatievaardigheden van de studenten.

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer gedetailleerde informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.