Toelatingsvoorwaarden voor de bachelor geneeskunde

Diploma

Met een diploma secundair onderwijs kan je rechtstreeks inschrijven voor deze bacheloropleiding.

Ook andere diploma’s of getuigschriften kunnen je toelating geven. Lees daarom ook de uitgebreide informatie over de toelatingsvoorwaarden.

Toelatingsexamen

Om in Vlaanderen geneeskunde te studeren, moet je slagen en gunstig gerangschikt zijn in een vergelijkend toelatingsexamen, georganiseerd door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Het attest van slagen en gunstig gerangschikt zijn in het toelatingsexamen is enkel geldig als je uiterlijk op 30 september van het jaar van dat slagen het diploma secundair onderwijs behaalde.

Je bent vrijgesteld van het toelatingsexamen als je in het buitenland het diploma van arts hebt behaald en via het VLIR-examen de toelating hebt om je aan een universiteit in Vlaanderen in te schrijven voor een masteropleiding in het studiegebied geneeskunde.

Je bent vrijgesteld van het toelatingsexamen als je in de periode 1997-2017 het attest examen arts/tandarts hebt behaald of als je voor academiejaar 1997-1998 al geslaagd was in één studiejaar van de opleiding arts of tandarts.