Master in de geneeskunde

In de masteropleiding geneeskunde sta je oog in oog met de (simulatie)patiënt. Diagnose en behandeling, zowel in theorie als in de praktijk, komen op de voorgrond. Je volgt een jaar lang stage in een ziekenhuis of bij een huisarts. En je werkt aan een eigen onderzoeksproject.

Bekijk het studieprogramma van de master in de geneeskunde

Dit mag je verwachten van de masteropleiding:

5 leerlijnen: verdieping

Je verdiept verder de vijf leerlijnen die ook doorheen de bacheloropleiding lopen.

Stage en IPSIG

Stagejaar

Het tweede semester van het tweede masterjaar en het eerste semester van het derde jaar vormen een voltijds stagejaar. Je loopt mee in het spoor van een (zieken)huisarts en brengt je kennis en vaardigheden in de praktijk.

Meer dan 50% van de studenten loopt stage in het buitenland, vaak in een ontwikkelingsland.

Klaarstomen voor je toekomst

In het laatste semester van je opleiding:

  • vormen het klinisch eindexamen en de verdediging van je masterproef de sluitstukken van je opleiding
  • stel je je kandidaat voor een vervolgopleiding waarin je je gaat specialiseren
  • werk je een week lang rond het brandend actuele thema interprofessionele samenwerking in de gezondheidszorg (IPSIG)

Voor IPSIG kreeg de Universiteit Antwerpen als enige universiteit in Vlaanderen een kwaliteitskenmerk van de onderwijsvisitatie. Een week lang werk je interprofessioneel samen met andere gezondheidsmedewerkers zoals psychologen, verpleegkundigen, kinesisten, maatschappelijk assistenten en diëtisten. Je stelt samen een zorgplan op voor patiënten.

Mag je starten?

Behaalde je je bachelor in de geneeskunde aan een andere Vlaamse universiteit, dan heb je toelating nodig om in te schrijven voor deze masteropleiding. Lees de toelatingsvoorwaarden en de inschrijvingsprocedure.