Bachelor in de geneeskunde

In de bacheloropleiding geneeskunde leer je eerst en vooral de gezonde mens in al zijn facetten kennen. Je traint vaardigheden zoals hechten en reanimeren en – belangrijk – communiceren met patiënten. Al in je eerste jaar loop je stage.

Dit mag je verwachten van de bacheloropleiding:

5 leerlijnen

Vijf leerlijnen lopen doorheen zowel bachelor als master. Deze aanpak zorgt ervoor dat je op een geïntegreerde manier kennis, vaardigheden en professioneel gedrag ontwikkelt om later te kunnen werken als arts.

Kennis

De kennislijn begint met een aantal basismodules zoals anatomie, fysiologie, biochemie en genetica. 

De leerstof uit de kennislijn wordt in modules aangeboden. Dat zijn lesblokken van een of meer weken waar je focust op één bepaald onderwerp of orgaan. Wanneer de ene module is afgerond, ga je verder naar de volgende. Examens heb je net als bij andere opleidingen enkel op het einde van het semester. De overige leerlijnen lopen parallel doorheen het curriculum.

Vaardigheden

Omdat je kennis ook moet kunnen toepassen, zullen we je ook vaardigheden aanleren (in de klinische lijn). Een speciaal vaardighedenteam van zowel artsen als verpleegkundigen, psychologen, kinesisten en communicatiespecialisten leren jou persoonlijke de ‘knepen van het vak’. Dankzij hun begeleiding zal je je straks sterker en meer zelfzeker voelen tijdens je stages.

  • Tijdens de lessen en stages kom je in rechtstreeks contact met patiënten. In het eerste jaar volg je daarom een verpleegstage, zodat je al een eerste ervaring met een specifieke werkomgeving in de gezondheidszorg hebt en basisvaardigheden zoals hechten en reanimeren inoefent.
  • ​​Je oefent bijvoorbeeld gesprekstechnieken in. Daarbij analyseren we grondig jouw reacties


Arts en maatschappij

De arts- en maatschappijlijn steunt in de bacheloropleiding op drie pijlers: medische psychologie, medische sociologie en diversiteit.

Grote maatschappelijke uitdagingen komen aan bod, zoals omgaan met stress en ziekte, verslaving en diversiteit, thema’s waarmee elke arts in aanraking komt.

Je bezoekt centra voor hulpverlening, centra voor drugbehandeling en afkickcentra. Zo leer je omgaan met de maatschappelijke problemen waarmee je als arts in contact komt.

Wetenschappelijk onderzoek

De wetenschappelijke lijn geeft je alle theoretische en praktische bagage mee om zelf wetenschappelijk onderzoek te verrichten, zodat je in de master je masterproef kan presenteren.

Je leert:

  • wetenschappelijke informatie verzamelen en verwerken
  • statistiek gebruiken
  • een presentatie geven
  • een wetenschappelijk onderzoek opzetten

Zo leer je ook wat ‘evidence based medicine’ betekent.

Integratie: klinisch redeneren

In de integratielijn breng je ten slotte al je kennis, vaardigheden en inzichten samen. Onder begeleiding van onze topdeskundigen leer je zo klinisch redeneren.

Op het einde van elk jaar wordt gekeken hoe ver je staat met de integratie van de competenties die je tot dan verworven hebt.

Overtuigd? Schrijf je in!

Lees de toelatingsvoorwaarden en schrijf je in!