Handelsingenieur in de beleidsinformatica studeren, iets voor jou?

Je interesses

  • Heb je belangstelling voor bedrijfskunde, maar ook voor ICT? Spreken deze relevante vraagstukken jou aan?​
  • Ben je geïnteresseerd in wat nieuwe technologieën zoals artificiële intelligentie, het Internet of Things en blockchain kunnen betekenen voor de strategie en innovatie in kleine en grote bedrijven?
  • Wil je graag een brug vormen tussen managers en informatici?
  • Wil je straks in een multidisciplinair team werken om IT-systemen uit te denken en te ontwerpen om organisaties van real-time informatie te voorzien?
  • Wil je niet enkel kennismaken met de belangrijkste concepten in IT, zoals hardware en software, maar met programmeertalen voor data science, zoals Python?
  • Droom je ervan om informaticavraagstukken uit de omgeving van organisaties en (semipublieke) overheden op een wetenschappelijk verantwoorde en geïntegreerde wijze te analyseren? Wil je op basis hiervan verantwoorde strategische beslissingen voorstellen, beargumenteren, implementeren en bijsturen?

Dan is handelsingenieur in de beleidsinformatica een ideale opleiding voor jou.

Je kennis en vaardigheden

Goede studieresultaten in het secundair onderwijs zijn belangrijk in de opleiding handelsingenieur in de beleidsinformatica. We bouwen verder op de basisleerstof uit het secundair onderwijs. 

Lees meer over de verwachte voorkennis voor wiskunde, economie, talen, wetenschappen en softwareprogramma's in de opleiding handelsingenieur in de beleidsinformatica.

Toelatingsvoorwaarden

Bekijk hier of je voldoet aan de voorwaarden om aan de bacheloropleiding te starten.