Master handelsingenieur in de beleidsinformatica

​De master handelsingenieur in de beleidsinformatica is een wetenschappelijk verdiepende opleiding met een dubbele focus: bedrijfskunde en beleidsinformatica. Die focus is vastgelegd in het gemeenschappelijke kern van je tweejarige studieprogramma. Daarnaast heb je heel wat keuzevrijheid in de vorm van een integratieprofiel, een major en een minor.

Tijdens deze master moet je de handen uit de mouwen steken: het sluitstuk van deze master is namelijk een omvangrijk masterproefportfolio waarbij je niet alleen een masterproef schrijft, maar ook aan een integratieproject werkt in groep. 

Met een masterdiploma handelsingenieur ben jij erg gegeerd op de arbeidsmarkt.

Hoe ziet je opleiding eruit?

Gemeenschappelijke stam

In de loop van twee jaar volg je een heel aantal verplichte vakken. Die komen zowel uit het domein bedrijfskunde als uit het domein beleidsinformatica.

Integratieprofiel

​Je maakt een keuze tussen twee integratieprofielen. Je kan focussen op:​

Enterprise engineering

Je leert de structuur en de werking van ondernemingen analyseren. Hierdoor kan je interne structuren en processen van een organisatie bekijken vanuit het perspectief van een ingenieur. Jij leert IT-systemen ontwerpen die de wendbaarheid en innovatie van bedrijven ten goede komt. In deze wereld vol verandering is het namelijk meer dan ooit nodig dat organisaties en hun IT-tools snel kunnen reageren en inspelen op tendensen.

IT Governance

Je focust je op het management en het risicobeheer van de globale informatie- en communicatietechnologie in een organisatie: op financieel vlak en op vlak van producten en diensten. Je leert de diverse IT-gerelateerde risico's waarmee een organisatie geconfronteerd wordt, in kaart te brengen en hoe je ze proactief kan beheren.

​Major en minor

Ten slotte kies je ook een major en een minor. Je hebt de keuze uit zes majors en twaalf minors.

De meeste minors sluiten aan bij een van de majors, al zijn er ook enkele die zich in een apart domein verdiepen.

Masterproefportfolio

Een masterproef, die inhoudelijk aansluiting vindt bij het door jou gekozen integratieprofiel, vormt samen met het integratieproject het sluitstuk van je opleiding.

Praktische info over deze opleiding

Overtuigd om de master handelsingenieur te volgen?

​Na een bachelor handelsingenieur in de beleidsinformatica kan je rechtstreeks doorstromen naar de master, maar ook als je een andere vooropleiding hebt, kan je misschien via een voorbereidingsprogramma of via een ander flexibel programma aan de master beginnen.