Integratieproject in de master handelsingenieur

Tijdens het integratieproject handelsingenieur werk je in groep samen met een 3-tal medestudenten uit de master handelsingenieur. Dit integratieproject wil vooral jouw referentiekader als manager-in-spe verruimen door je kennis te laten maken met belangrijke deelgebieden van de maatschappij en aspecten van de sociale sector. De geïntegreerde aanpak is een mooie aanvulling op de vaak theoretische cursussen die je tijdens de eerste drie tot vier jaar genoten hebt en scherpt tevens enkele nieuwe of bijkomende basiscompetenties aan:

  • samenwerken in kleine teams
  • analytisch en probleemoplossend denken
  • omgaan met praktische moeilijkheden
  • communiceren met meerdere partijen, ...

De projecten gebeuren in opdracht van non-for-profit organisaties, vzw’s of andere stichtingen. Jij biedt als student je kennis en kunde gratis aan, als een junior consultant als het ware. Gezien jouw brede achtergrond en opleiding, kunnen allerlei mogelijke thema’s aan bod komen:

  • financiering
  • supply-chain
  • marketing, management
  • recht ...

Aan het einde van het academiejaar presenteer jij samen met je groepsleden de resultaten van jullie samenwerking. 

“Ik merk bij de organisaties soms een lichte frustratie omdat zo’n jonge snaak het werk dat zij al jaren doen, plots een stuk efficiënter komt maken”, weet prof. dr. Johan Braet. “Onze studenten bieden ook echt een meerwaarde. Bij Payoke, de vzw die zich met slachtoffers van mensenhandel bezighoudt, hadden onze studenten al snel 8000 euro bespaard, eenvoudigweg door betere afspraken met leveranciers te maken. Aan gedrevenheid ontbreekt het de vzw’s zelden, aan financiële en managementvaardigheden vaak wel.”

"Dit project levert niet alleen veel waarde op voor de ngo's, maar ook voor de studenten zelf”, aldus prof. dr. Johan Braet. “We krijgen zelden klachten over studenten die slecht werk afleveren, wat hun motivatie bewijst. Op het slotevenement worden alle posters, met de grafische samenvatting van het gevoerde project, voorgesteld door de studenten zelf. Daar zijn niet alleen de proffen en assistenten aanwezig, maar steeds vaker ook de bedrijven waar die studenten later voor willen werken, zoals onze sponsors Deloitte en Accenture. Zij zien het slotevent als een jobbeurs. Reken maar dat onze studenten dan sterk voor de dag komen.”

En zo wordt het verband tussen een carrière en maatschappelijke bewustwording toch heel reëel.

Voorbeelden