Integratieproject

Master handelsingenieur

Twee studenten stellen hun integratieproject voor

"We werkten in diverse teams. Dat was zeer interessant."

Tijdens het integratieproject handelsingenieur werk je in groep samen met een 3-tal medestudenten uit de master handelsingenieur. Dit integratieproject wil vooral jouw referentiekader als manager-in-spe verruimen door je kennis te laten maken met belangrijke deelgebieden van de maatschappij en aspecten van de sociale sector. De geïntegreerde aanpak is een mooie aanvulling op de vaak theoretische cursussen die je tijdens de eerste drie tot vier jaar genoten hebt en scherpt tevens enkele nieuwe of bijkomende basiscompetenties aan:

  • samenwerken in kleine teams
  • analytisch en probleemoplossend denken
  • omgaan met praktische moeilijkheden
  • communiceren met meerdere partijen, ...

De projecten gebeuren in opdracht van non-for-profit organisaties, vzw’s of andere stichtingen. Jij biedt als student je kennis en kunde gratis aan, als een junior consultant als het ware. Gezien jouw brede achtergrond en opleiding, kunnen allerlei mogelijke thema’s aan bod komen, zoals financiering, supply-chain en management. Aan het einde van het academiejaar presenteer jij samen met je groepsleden de resultaten van jullie samenwerking. 

Voorbeelden

Dit project levert niet alleen veel waarde op voor de ngo's, maar ook voor de studenten zelf - prof. dr. Johan Braet.