Energievoorziening bij Oostrem VZW

Voorbeeld van een integratieproject

Oostrem vzw was in het bezit van twee gebouwen met platte daken waar eventueel zonnepanelen of andere energievoorzieningen op konden worden geplaatst. Onze studenten handelsingenieur onderzochten welke opties realiseerbaar zijn. Bovendien werd nagegaan of buurtbewoners, bedrijven,… mee konden investeren in het project en welke rendement zij hiervoor in de plaats zouden kunnen krijgen.
Hiervoor moest het wettelijk kader eerst onderzocht worden, waarbij onder andere nagedacht werd over de oprichting van een andere vennootschapsvorm. Daarnaast werd ook onderzocht wat momenteel het beleid was omtrent doorverkopen van de overtollige energie, en wat de verwachte evoluties waren in dit beleid.

Onderstaande grafische samenvatting presenteerden studenten handelsingenieur Yarris, Hanne en Michèle op het slotevent van het integratieproject.