"Een inspirerende job"

Waarom koos je voor een opleiding informatica?

Ik twijfelde tussen de richting wiskunde en de richting informatica. Tijdens het middelbaar was ik er erg in geïnteresseerd en haalde ik goede resultaten voor wiskunde. Daarnaast was ik in mijn vrije tijd veel bezig met computers: ik stak ze zelf in elkaar, repareerde de computers van vrienden en familie, en was in het algemeen gefascineerd door hoe ze werkten.

Wat houdt je huidige job in?

Ik werk een onderzoeksproject uit op 4 jaar, waarvan het einddoel een doctoraatsthesis is. Ik zoek oplossingen voor openstaande problemen in de “state-of-the-art” van de computerwetenschappen, meer specifiek in het deelgebied “modelleren en simuleren”. Mijn tijd is verdeeld tussen het uitwerken van nieuwe technieken, die implementeren in prototypes, en de resultaten beschrijven in wetenschappelijke publicaties. Die resultaten presenteer ik regelmatig op conferenties, die vaak in het buitenland worden georganiseerd.

Welke kennis/competenties die je studies hebben bijgebracht benut je nu nog in je job?

Uiteraard is een basis aan programmeervaardigheden nodig om mijn job uit te voeren. Bijna alle kennis die ik heb gezien in andere vakken kan ik benutten in mijn onderzoek (uiteraard afhankelijk van het onderwerp). Daarnaast gebruik ik de onderzoeksvaardigheden die ik heb geleerd tijdens mijn onderzoeksstages en thesis.