Studieprogramma van de master informatica

De rode draad door de opleidingsonderdelen is modelleren in al zijn gedaanten. Zo kan je wetenschappelijke fenomenen zoals weersvoorspellingen of complexe interacties tussen machine-onderdelen simuleren. In keuzeopleidingsonderdelen zoals bioinformatica leer je met computermodellen de ingewikkelde processen in levende cellen in kaart brengen of ziektes detecteren. Anders gezegd: modelleren is de basis om vele dingen rondom ons beter te begrijpen en in te schatten.

In de afstudeerrichting van jouw keuze verdiep jij je informaticakennis. Je zet die kennis om in praktijk tijdens het zelfstandige onderzoek dat je tijdens de masterproef uitrolt, met de nodige begeleiding van je promotor. Voor het zo ver is, moet je weten welke afstudeerrichting jou het meeste ligt.


Je kan kiezen tussen drie afstudeerrichtingen: