Toegepaste Ingenieurs­wetenschappen

De starttoets (verplichte ijkingstoets)

Weet waar je staat, voor je naar de unief gaat

Als toekomstige student industriële wetenschappen ben je verplicht om deel te nemen aan de starttoets (verplichte ijkingstoets). De starttoets (verplichte ijkingstoets) test je voorkennis van wiskunde: sluit je wiskundekennis aan bij de kennis die nodig is om vlot te starten aan de opleiding? Of heb je nog extra voorbereiding nodig? Daar kom je achter dankzij de starttoets (verplichte ijkingstoets). 

5 dingen die je over de starttoets (verplichte ijkingstoets) moet weten:

 1. Deelname aan de starttoets (verplichte ijkingstoets) deze zomer is verplicht. Zonder een deelnamebewijs van de starttoets (verplichte ijkingstoets) kan je dus niet inschrijven voor de opleiding industriële wetenschappen in het komende academiejaar.
 2. Je resultaat is niet-bindend, dus ook als je niet slaagt voor de starttoets (verplichte ijkingstoets), mag je starten aan de opleiding.
 3. Er zijn 2 momenten in de zomervakantie om aan de starttoets (verplichte ijkingstoets) deel te nemen: 1 juli en 24 augustus 2024. Inschrijven kan tot 15 juni en 15 augustus 2024 via ijkingstoets.be
 4. Je krijgt binnen de week jouw deelnamebewijs en resultaat via mail toegestuurd.
 5. Je kan ook inschrijven voor de opleiding als je deelgenomen hebt aan sommige andere starttoetsen (verplichte ijkingstoetsen), dit noemen we compatibele starttoetsen (verplichte ijkingstoetsen). Meer info vind je hieronder. 

Voorbereiden op de starttoets (verplichte ijkingstoets)

De starttoets (verplichte ijkingstoets) test op je voorkennis wiskunde uit het secundair onderwijs. Toch kan het zijn dat je wat extra voorbereiding nodig denkt te hebben. In dat geval kan je je voorbereiden op deze manieren:

 1. Via de voorbeelden en het oefenplatform via ijkingstoets.be.
 2. Via de zelfstudiepakketten wiskunde van 'Aan de slag', het voorbereidingsplatform van de Universiteit Antwerpen.

Na deelname aan een starttoets (verplichte ijkingstoets): geslaagd of niet geslaagd?

Een week na de starttoets (verplichte ijkingstoets), krijg je een feedbackmail met je resultaat en een deelnamebewijs. Met dat bewijs kan je je inschrijven voor de opleiding. Denk eraan dat het resultaat niet-bindend is en je ook als je niet slaagt kan starten aan de opleiding. Toch is het resultaat wel belangrijk.

Geslaagd voor de starttoets (verplichte ijkingstoets)?

Met je deelnamebewijs kan je je inschrijven voor de opleiding. Je gunstige resultaat vertelt je dat je klaar bent voor de opleiding. Als je je toch verder wil voorbereiden, kan je de fysieke of online voorbereidingscursus wiskunde volgen.

Niet geslaagd voor de starttoets (verplichte ijkingstoets)?

Ben je niet geslaagd voor de starttoets (verplichte ijkingstoets), dan mag je wel inschrijven maar moet je de verplichte remediëring volgen. Je moet je eerst inschrijven voor de opleiding, daarna contacteren we je zo snel mogelijk per mail met daarin alle informatie over de verplichte remediëring. De verplichte remediëring kan op twee manieren:

 • Deelnemen aan de fysieke voorbereidingscursus wiskunde voor eerste bachelorstudenten 2024-2025 in de eerste twee weken van september 2024 op Campus Groenenborger (exacte data volgen nog).
 • De online remediëringscursus wiskunde volledig op je eigen tempo doorlopen voor 30 november 2024 (informatie over de registratie voor de online remediëringscursus krijg je na je inschrijving voor de opleiding per mail).

Als je de verplichte remediering niet volgt, zal je voor alle opleidingsonderdelen van je startpakket moeten slagen. Je hebt dan geen recht op enige deliberatiemarge voor het afwerken van je startpakket.
We raden je aan om, wanneer het resultaat op de starttoets (verplichte ijkingstoets) niet zo goed was, de fysieke voorbereidingscursussen wiskunde in september 2024 te volgen. 
Heb je deelgenomen aan verplichte remediëring aan een andere universiteit? Dan kan je via ijkingstoets.iw@uantwerpen.be een uitzondering op deelname aan de verplichte remediëring aanvragen.​

Deelgenomen aan een andere starttoets (verplichte ijkingstoets)?

Je kan ook inschrijven voor de opleiding als je deelgenomen hebt aan gelijk welke toelatings- of starttoets (verplichte ijkingstoets).Slaagde je voor:

 • het toelatingsexamen arts
 • het toelatingsexamen dierenarts
 • het toelatingsexamen tandarts
 • de toelatingsproef burgerlijk ingenieurswetenschappen van de Franse Gemeenschap
 • de ijkingstoets Biochemie en biotechnologie
 • de ijkingstoets Bio-ingenieurswetenschappen
 • de ijkingstoets Biologie
 • de ijkingstoets Biomedische wetenschappen
 • de ijkingstoets Chemie
 • de ijkingstoets Diergeneeskunde
 • de ijkingstoets (toegepaste/sociaal-)Economische wetenschappen
 • de ijkingstoets Fysica (en sterrenkunde)
 • de ijkingstoets Geografie
 • de ijkingstoets Geologie
 • de ijkingstoets Handelsingenieur (in de beleidsinformatica)
 • de ijkingstoets Ingenieurswetenschappen (architectuur)
 • de ijkingstoets Koninklijke Militaire School
 • de ijkingstoets Wiskunde
 • de ijkingstoets Farmaceutische Wetenschappen

dan kan je inschrijven voor de opleiding industriële wetenschappen en hoef je geen verplichte remediëring te volgen. Slaagde je niet, dan krijg je zo snel mogelijk na je inschrijving per mail alle informatie over de verplichte remediëring.

Inschrijven voor de opleiding

​​Een week na de starttoets (verplichte ijkingstoets), krijg je een feedbackmail met je resultaat en een deelnamebewijs. Met dat bewijs kan je je inschrijven aan de universiteit.

Stappenplan

Registreer je voor de starttoets (verplichte ijkingstoets)
 • uiterlijk 15 juni 2024 (voor starttoets (verplichte ijkingstoets) op 1 juli 2024)
 • uiterlijk 15 augustus 2024 (voor starttoets (verplichte ijkingstoets) 24 augustus 2024)
Bereid je voor op de starttoets (verplichte ijkingstoets)
Via
Neem deel aan de starttoets (verplichte ijkingstoets)
1 juli en/of 24 augustus 2024
Ontvang je resultaat en deelnamebewijs van de starttoets (verplichte ijkingstoets)
Via mail, ongeveer een week na deelname
Schrijf je in voor de opleiding industriële wetenschappen
Via de inschrijvingspagina van UAntwerpen
Geslaagd voor de starttoets (verplichte ijkingstoets)?
Vrijblijvende deelname aan de voorbereidingscursus wiskunde
Niet geslaagd voor de starttoets (verplichte ijkingstoets)
Via mail ontvang je informatie over de verplichte remediëring wiskunde
Start academiejaar 2024-2025
23 september 2024

Uitzondering voor deelname aan de starttoets (verplichte ijkingstoets)

In een beperkt aantal gevallen kan je inschrijven zonder de starttoets (verplichte ijkingstoets) of een compatibele starttoets (verplichte ijkingstoets) te hebben afgelegd. Je kan een uitzondering aanvragen bij de uitzonderingscommissie. Je moet je aanvraag goed motiveren en onderbouwen met relevante bewijsstukken.

Voor 2023-2024 kan je via dit formulier een aanvraag tot uitzondering indienen. Het formulier voor 2024-2025 volgt nog.

Op basis van je dossier wordt je aanvraag al dan niet goedgekeurd. Bij goedkeuring ontvang je een mail ter bevestiging van je uitzonderlijke inschrijving voor de opleiding zonder deelname aan de starttoets (verplichte ijkingstoets); bij afkeuring kan je niet inschrijven.

De knoop nog niet doorgehakt?

Wat doet je twijfelen?
Ligt je resultaat lager dan verwacht?
Kan je bijkomende voorbereiding gebruiken?
Toch nog niet helemaal zeker van je studiekeuze?
De starttoets (verplichte ijkingstoets) was leerrijk, maar sluit niet helemaal aan bij wat je zoekt?

Maak een afspraak om je vragen te stellen!

Met vragen over...
... kan je terecht bij
... de opleiding industriële wetenschappen
De studietrajectbegeleider en dit via onze Helpdesk. Een afspraak kan telefonisch doorgaan of op de campus.
... extra voorbereiding
De voorbereidingscursus Wiskunde
Volg 2 weken les in september en overbrug zo een eventuele achterstand. Deze cursus is sterk aangeraden voor wie 4 uur of minder wiskunde had per week in het laatste jaar secundair onderwijs.
... je studiekeuze    
De Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding
Maak een afspraak met één van de studentenbegeleiders en/of kom ons bezoeken op de Infodagen.

Beroep aantekenen

Beroep aantekenen tegen het niet verkrijgen van een uitzondering op de verplichte deelname aan een starttoets (verplichte ijkingstoets), of tegen het niet verkrijgen van een vrijstelling van de verplichte remediëring, kan binnen de vier kalenderdagen na kennisgeving van de beslissing door het indienen van een verzoek tot heroverweging via
beroepen@vlir.be.

Meer informatie over de beroepsprocedure is te vinden in het instellingsoverschrijdend reglement starttoetsen (verplichte ijkingstoetsen) en niet-verplichte ijkingstoetsen academiejaar 2023-2024.

Starttoets (verplichte ijkingstoets)!

Alle info over de starttoets (verplichte ijkingstoets) op een rijtje