Kwaliteitszorg en cijfers

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en -sturing. In het voorjaar van 2022 vond dit plaats voor de bachelor en master in de interieurarchitectuur.

Jaar zes sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert op zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student. Op 9 en 10 mei 2019 bezocht het peerreviewteam de bachelor- en masteropleiding in de interieurarchitectuur en besliste unaniem het vertrouwen in de opleiding te bevestigen.

Sterke punten van de opleiding

De opleiding interieurarchitectuur heeft als grootste troef haar opvallend gedreven, toegewijd en constructief opleidingsteam.

Daarnaast verdient het sterke onderwijsconcept veel waardering: vertrekkend vanuit een krachtige visie – het kritisch ontwerpen -, en verwerkt in een goed doordacht modulesysteem, een onderwijsvorm die veel voordelen en mogelijkheden biedt. Hoewel het concept sterk in elkaar zit, zal de opleiding haar eigen, unieke profiel nog verder verhelderen in de komende periode. Daarnaast zal het modulesysteem geoptimaliseerd worden, en zal onder meer onderzocht worden of een (verplichte) stage een plek kan krijgen in het curriculum.

Eén van de andere sterktes van de opleiding is de vervlechting van wetenschappelijk, academisch onderzoek met het onderwijs, een sterkte die ze nog verder zal uitbouwen.

De opleiding reikt de studenten in het onderwijs vaak sociale en maatschappelijk relevante thema’s aan, in vele, verschillende opleidingsonderdelen en zeer nadrukkelijk in de mogelijke thema’s voor de afstudeerwerken, zowel in de bachelor- als in de masteropleiding. Wel zal de opleiding de ruim aanwezige aandacht voor duurzaamheid in haar programma nog sterker in de verf zetten.

De masterproef zelf zal nog een sterkere omkadering krijgen, zodat de mogelijkheden voor studenten helemaal helder zijn. Een andere troef van de opleiding is de begeleiding en feedback die studenten van hun docenten krijgen. De opleiding slaagt er in om de studenten individueel op te volgen en te begeleiden, wat zonder meer een sterkte van de opleiding is.

De relatie met de faculteit zal de komende tijd versterkt worden om een kwaliteitsvolle verhouding tussen opleiding en faculteit te realiseren en de nodige handvaten in handen te hebben om over het personeelsbeleid en het evenwicht tussen praktijk- en theoriedocenten te kunnen waken. Ten slotte is de aanwezige kwaliteitscultuur van de opleiding lovenswaardig. De opleiding toont veel zelfinzicht en een voortdurend verbeterperspectief, wat de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt.

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer gedetailleerde informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.