Postgraduaat in de leerlingenbegeleiding in het secundair onderwijs

Postgraduaat in de leerlingenbegeleiding in het secundair onderwijs

Wat?

Leef- en leerproblemen verhinderen jongeren om volop te participeren in hun leerproces. Met dit postgraduaat willen we medewerkers in secundaire scholen opleiden om op een planmatige en professionele manier leerlingen te begeleiden die – kortstondig of langdurig – nood hebben aan extra begeleiding. 

Ook willen we dat ze stapsgewijs een systematisch (preventief) schoolbeleid Leerlingenbegeleiding kunnen uitbouwen

Voor wie?

Het postgraduaat is voor jou bedoeld als je werkt in het secundair onderwijs en de begeleiding van leerlingen (deel van) je opdracht is.

We streven naar diversiteit in de deelnemersgroep (secundair onderwijs, buitengewoon secundair onderwijs, deeltijds onderwijs ...).

Je bezit minstens een professioneel bachelordiploma. De docentencommissie kan je ook op basis van bewezen ervaring toelaten.