Studieprogramma

29 studiepunten

Jaar 1

Schoolbeleidsplan leerlingenbegeleiding 1
Studiegidsnr:
9004OIWLBS
Semester:
1E/2E SEM
Contacturen:
25
Studiepunten:
5 studiepunten
Studiebelasting (uren):
140
Instructietaal:
Nederlands
Examen:
1e en/of 2e semester
Vakgebied:
Opl.- & onderwijswetenschappen
Lesgever(s):
Persoonlijk leertraject 1
Studiegidsnr:
9001OIWLBS
Semester:
1E/2E SEM
Contacturen:
29
Studiepunten:
4 studiepunten
Studiebelasting (uren):
112
Instructietaal:
Nederlands
Examen:
1e en/of 2e semester
Vakgebied:
Opl.- & onderwijswetenschappen
Lesgever(s):

Jaar 2

Schoolbeleidsplan leerlingenbegeleiding 2
Studiegidsnr:
9005OIWLBS
Semester:
1E/2E SEM
Contacturen:
15
Studiepunten:
3 studiepunten
Studiebelasting (uren):
84
Instructietaal:
Nederlands
Examen:
1e en/of 2e semester
Vakgebied:
Opl.- & onderwijswetenschappen
Lesgever(s):
Handelings- en begeleidingsplan
Studiegidsnr:
9002OIWLBS
Semester:
1E/2E SEM
Contacturen:
46
Studiepunten:
8 studiepunten
Studiebelasting (uren):
224
Instructietaal:
Nederlands
Examen:
1e en/of 2e semester
Vakgebied:
Opl.- & onderwijswetenschappen
Lesgever(s):
Persoonlijk leertraject 2
Studiegidsnr:
9003OIWLBS
Semester:
1E/2E SEM
Contacturen:
29
Studiepunten:
4 studiepunten
Studiebelasting (uren):
112
Instructietaal:
Nederlands
Examen:
1e en/of 2e semester
Vakgebied:
Opl.- & onderwijswetenschappen
Lesgever(s):
Portfolio
Studiegidsnr:
9006OIWPTF
Semester:
1E/2E SEM
Contacturen:
6
Studiepunten:
5 studiepunten
Studiebelasting (uren):
140
Instructietaal:
Nederlands
Vakgebied:
Opl.- & onderwijswetenschappen
Lesgever(s):