Postgraduaat in de socio-emotionele leerlingbegeleiding in het secundair onderwijs

Postgraduaat socio-emotionele leerlingenbegeleiding in het secundair onderwijs

Startdatum 15 september 2022

Wat?

Regelmatig merken we in onze scholen dat jongeren door socio-emotionele problemen gehinderd worden om volop te participeren in het leerproces. Daardoor komen leerlingen geregeld in het watervalsysteem terecht. Vanuit de pedagogische opdracht van de school en vanuit een zorgende bekommernis om de leerlingen willen vele scholen binnen de grenzen van hun mogelijkheden hun leerlingen ondersteuning bieden en hun leerkrachten in dit proces begeleiden. Geëngageerde leerkrachten nemen deze taak met veel inzet waar, maar stuiten dikwijls snel op hun grenzen omdat ze voor dit werk niet opgeleid zijn.

Voor wie?

Het postgraduaat is voor jou bedoeld als je werkt in het secundair onderwijs en de socio-emotionele begeleiding van leerlingen al enige tijd (deel van) je opdracht is.

We streven naar diversiteit in de deelnemersgroep: aso, tso, bso, kso, deeltijds onderwijs, buso...

Je bezit minstens een professioneel bachelordiploma. De docentencommissie kan je ook op basis van bewezen ervaring toelaten.