Maritime business game

Simulateer de kansen en bedreigingen uit de scheepvaartsector

Een van de verplichte opleidingsonderdelen tijdens de master maritiem en logistiek management is het Maritime business game. Tijdens het Maritime business game gedraag je je als de eigenaar van een schip. Je ontdekt er tijdens een simulatie alle kansen en bedreigingen uit de scheepvaartsector.

Het is de bedoeling om zo veel mogelijk winst te maken terwijl je ervoor zorgt dat goederen van bron naar bestemming gebracht worden. Daarbij moet je zowel strategische als tactische beslissingen maken. Net als in de realiteit is het moment waarop je een beslissing neemt even belangrijk als de beslissing zelf.

Elke beslissing zal besproken worden aan de hand van de simulatieprincipes waarop het spel gebaseerd is.