Maritiem en logistiek management studeren

  • Heb je interesse in transport en logistiek?
  • Heb je een bachelor of master en wil je je graag verder specialiseren?

Dan is deze Antwerpse master maritiem en logistiek management (vroeger: master maritieme wetenschappen) de ideale opleiding voor jou!

Met een academische bachelor van een economische opleiding kan je rechtstreeks instromen. Heb je een andere vooropleiding? Dan kan je wellicht instromen via een voorbereidingsprogramma of schakelprogramma

Brede opleiding op maat van de student

De masteropleiding maritiem en logistiek management tilt je kennis van transport en logistiek naar een hoger niveau en sluit aan bij verschillende bachelor- en masteropleidingen. Je kan dus - mits schakel- of voorbereidingsprogramma - vanuit verschillende vooropleidingen beginnen aan de master maritiem en logistiek management. Lees meer over de toelatingsvoorwaarden.

Tijdens je opleiding ligt de aandacht op de drie grote pijlers van het transportgebeuren:

  • De economische pijler
  • De juridische pijler
  • De technologische pijler

Die drie pijlers vormen de basis voor een bewust brede vorming. Die multidisciplinariteit zorgt ervoor dat de masteropleiding niet enkel gericht is tot economisten of juristen, maar ook bijvoorbeeld tot nautici en beleidsanalisten.

Daarnaast bieden we een ruime waaier van keuzeopleidingsonderdelen en seminaries. Hierdoor is het programma gericht op maat van de student én speelt het in op de recente ontwikkelingen in de sector.

Ga aan de slag in de maritieme sector

Met het diploma van master maritiem en logistiek management kan je aan de slag bij een ruime waaier van organisaties binnen en buiten de havengebieden. Lees hier waar onze alumni terechtkomen. 

Je hebt daarnaast ook de mogelijkheid om je verder te specialiseren:

Rankings zij-instroommasters