Kwaliteitszorg en cijfers

Maritiem en logistiek management

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en -sturing. In het najaar van 2021 vond dit plaats voor de opleiding maritiem en logistiek management.

Jaar zes sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert op zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student. Op 22-23 mei 2023 bezocht het peerreviewteam de master in het maritiem en logistiek management en besliste unaniem het vertrouwen in de opleiding te bevestigen.

Bevindingen van het peerreviewteam

De opleiding wordt gedragen door gepassioneerde en zelfkritische docenten. Het laagdrempelig contact met de studenten is ook een sterkte. De opleidingsverantwoordelijken weten zeer goed wat er gebeurt in de opleiding.

In de opleiding gaan praktijkgerichtheid en applied researched based onderwijs heel mooi hand in hand. Er worden tal van initiatieven genomen om studenten in aanraking te brengen met het werkveld. De opleiding past daarbij een grote variatie aan werkvormen toe bij het aanbrengen van leerinhouden en het aanleren van competenties. De studenten moeten ook verschillende groepswerken maken, wat leidt tot een hogere werklast in het tweede semester. De opleiding zal maatregelen nemen om deze werklast te verlagen. Anderzijds mogen docenten hun verwachtingen t.a.v. studenten wel verhogen in functie van een beter rendement van de gebruikte werkvormen tijdens de lessen.

De lesinhouden zijn up-to-date en heel actueel. Er wordt vaak verwezen naar actuele problemen binnen de logistieke wereld. De opleiding zal een structureel framework opzetten om een duurzaam netwerk te creëren waarbij studenten en alumni met elkaar in contact komen. Via dit netwerk wenst de opleiding tevens toekomstige sectorale uitdagingen op een gestructureerde manier te capteren en aan bod te laten komen in de lessen.

Het merendeel van de studenten stroomt via het schakelprogramma in vanuit een professionele bacheloropleiding. Hoewel het een moeilijk schakelprogramma is, brengt het de studenten wel de juiste competenties bij om de masteropleiding aan te vatten. Toch zal de opleiding bekijken hoe het inhoudelijk beter afgestemd kan worden op de vooropleiding van studenten alsook of er reeds meer opleidingsspecifieke opleidingsonderdelen in het curriculum kunnen worden opgenomen.

Om de aandacht voor digitalisering van de maritieme en logistieke sector zichtbaarder te maken in het programma, zal vanaf academiejaar 2024-2025 een nieuw opleidingsonderdeel ‘Transport innovation, digitalisation and entrepreneurship’ (6 ECTS) worden ingevoerd in de master.

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer gedetailleerde informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.