Jobmogelijkheden

Erfgoed kent geen grenzen, en ‘heritage studies’ is een booming field: de arbeidsmarkt smeekt naar profielen die erfgoed kunnen benaderen op een 21ste-eeuwse manier. Je opleiding erfgoedstudies bereidt je voor om mee te werken aan stuk voor stuk bijzondere projecten.

De opleiding heeft een lange en rijke traditie in het werken met monumenten en landschappen. Sinds jaar en dag stromen studenten door naar onder meer het agentschap onroerend erfgoed, restauratiebedrijven en stedelijke of gemeentelijke diensten. Maar uiteraard gaat via de opleiding die in Antwerpen wordt uitgebouwd ook de wereld van erfgoedcollecties en kan je aan de slag met het borgen van immaterieel erfgoed of werken rond digitalisering. Nieuw mogelijkheden bieden zich permanent aan, bijvoorbeeld rond erfgoedtoerisme, de vastgoedsector, erfgoededucatie en de wereld van de media. Of je creëert die mogelijkheden zelf.

Niet alleen Vlaanderen en (de rest van) België, maar ook Europa en andere continenten krijgen steeds meer oog voor erfgoed als hulpbronnen (“resources”). Herbestemmingen en beheersplannen dringen zich dus op, net als ontsluitingsprojecten. Erfgoed kan helpen om buurten, gebieden en erfgoedgemeenschappen te verrijken en te ondersteunen. Als erfgoedwetenschapper ben je de geknipte persoon om deze processen in goede banen te leiden.

De jobkansen voor onze afgestudeerden zijn overigens uitstekend: meer dan 90% vindt werk in de erfgoedsector. Veel masters in de erfgoedstudies gaan aan de slag bij de overheid. Ook vzw's en andere ngo's bieden kansen voor erfgoedwerk.

Ook de bedrijfswereld heeft verschillende jobmogelijkheden: particuliere studiebureaus, bouwbedrijven, toeristische diensten, projectontwikkelaars en erfgoedbeheerders gaan geregeld op zoek naar erfgoedspecialisten. Uiteraard ligt ook de weg naar de onderzoekswereld en het maken van een doctoraat open.