Toelating en inschrijven

Lees de toelatingsvoorwaarden en ontdek of je met jouw vooropleiding...

... mag inschrijven voor de masteropleiding.

Studiegeld

Onderstaande bedragen gelden voor het academiejaar 2020-2021.

Het studiegeld wordt berekend op basis van het aantal studiepunten dat je opneemt en wordt elk jaar geïndexeerd. Lees zeker de uitgebreide pagina over het studiegeld onder andere om meer te vernemen over de manier van betalen.

  • Studenten met een nationaliteit van een EER-lidstaat* betalen voor deze opleiding dan 245,2 euro én 11,7 euro per studiepunt dus 947,2 euro voor 60 studiepunten.  Krijg je voor het desbetreffende academiejaar een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap dan betaal je 111,9 euro, onafhankelijk van het aantal opgenomen studiepunten.
  • Studenten zonder een nationaliteit van een EER-lidstaat* betalen voor deze opleiding 400 euro én 90 euro per studiepunt dus 5800 euro voor 60 studiepunten.

*Europese Economische Ruimte (EER): België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Ijsland, Kroatië, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden (of een persoon van een andere nationaliteit met een permanente Belgische verblijfsvergunning volgens de categorieën van art. II.215 van de Codex Hoger Onderwijs)

Het studiegeld van het lopende academiejaar kan je raadplegen op de uitgebreide pagina over het studiegeld.

Vrijstellingen aanvragen

Soms kan je voor een opleidingsonderdeel een vrijstelling krijgen. Dat betekent dat je geen examen moet afleggen van dat opleidingsonderdeel om je diploma te behalen.

Je kan vrijstellingen aanvragen op basis van:

Een EVK geeft niet automatisch recht op vrijstelling(en). Op basis van de bewijsstukken die je aanlevert, vergelijkt de faculteit de EVK met het te volgen opleidingsonderdeel.

Als je vrijgesteld wordt voor een opleidingsonderdeel, krijg je geen creditbewijs voor dat opleidingsonderdeel. Op je diplomasupplement staat simpelweg vermeld dat je een vrijstelling kreeg.