Waarom aan UAntwerpen?

Erfgoedwerk en -studies zijn een heel dynamisch veld

In deze praktijkgerichte opleiding maak je kennis met beleid, praktijk en theorie. Je doet dit via een zeer actueel programma dat materieel, immaterieel en digitaal erfgoed combineert. Samen met een enthousiaste ploeg professoren en onderzoekers zet je erfgoedwetenschappen op de academische agenda en breng je innovatie en verdieping in het erfgoedwerk(veld).

[TOP]

De opleiding is uniek in Vlaanderen

Het begrip ‘erfgoed’ is de afgelopen 20 jaar erg verruimd: van monumenten en landschappen naar onder meer musea, archieven en bibliotheken en al het roerend erfgoed dat daar te vinden is. Maar ook naar immaterieel erfgoed - feesten, vaardigheden en gebruiken- en digitaal erfgoed, zoals elektronische bestanden en de alsmaar toenemende digitalisering of de mogelijkheden van augmented reality. 

Expertise, participatie, communicatie, management en duurzame ontwikkeling zijn de sleutels in het hedendaagse erfgoedwerk. Al deze fenomenen zijn vandaag niet meer weg te denken uit de opleiding erfgoedstudies. En daarin is de opleiding in Antwerpen een echte pionier.

[TOP]

Je versterkt de stad (en de wereld) als laboratorium

Erfgoed is per definitie interdisciplinair. Al tijdens je opleiding leer je samenwerken met een grote groep mensen om samen zorg te dragen voor een erfgoedproject. De opleiding heeft hiervoor een sterk uitgebouwd netwerk in Antwerpen, in Vlaanderen/België en in de wereld. Hierdoor kom je in contact met bloeiende bestemmingen, rijke verledens, fascinerende proef-tuinen en te koesteren plekken, objecten en mensen. De lessen gaan door in het centrum van Antwerpen, grootstedelijk maar gezellig en op mensenmaat.​

[TOP]

Meer dan 90% van onze afstudeerders gaat aan de slag in de erfgoedsector

Je kiest voor de toekomst

De erfgoedsector is een sleutel- en groeisector. Zowel in de monumentenzorg, in musea en collectiebeherende instellingen, als in het werken rond immaterieel erfgoed. Maar ook steeds meer in domeinen die met duurzame ontwikkeling, zorg en/of digitalisering (van erfgoed) te maken hebben. De opleiding erfgoedstudies faciliteert de sprong naar het werkveld. Ook tijdens je stage of bij de keuze van je masterthesis ga je zelf op zoek naar een partner. Hierdoor krijgen studenten vaak de kans om hun eigen job te creëren.

[TOP]