Opleidingsinfo

​Wat willen we bewaren, herinneren en samen delen? Hoe maken we vroeger relevant voor nu en straks? Kiezen voor erfgoedstudies is kiezen voor vandaag en morgen. Je leert de levenskansen van objecten en monumenten te versterken: je brengt het verleden naar het heden, en maakt het relevant voor de toekomst. Tijdens je opleiding leer je hoe je dit doet, samen met anderen, met erfgoedgemeenschappen.

Hoe ziet je opleiding eruit?

In het eerste jaar krijg je vooral inleiding in het grote erfgoedverhaal met veel aandacht voor beleid, theorie en praktijk. Als erfgoedzorger moet je op de hoogte zijn over heel wat regelgeving en decreten, lokaal; op Vlaams niveau maar ook via internationale verdragen van Europa of UNESCO. Je krijgt inzicht in hoe beleid tot stand komt en hoe je dit kan beïnvloeden. Je ontdekt ook een internationaal en interdisciplinair boomend onderzoeksveld.

In het tweede jaar wordt de praktijk heel belangrijk. Via een stage, je masterproef en gespecialiseerde vakken kies je de richting die je in de erfgoedwereld wil uitgaan. Je gaat op zoek naar een partner en effent zo het pad naar een job of een traject binnen de erfgoedwereld. 

Naar het buitenland tijdens je opleiding

De opleiding heeft een sterk uitgebouwd netwerk van erfgoedinstellingen in binnen- en buitenland. Daardoor kan je vlot een deel van je opleiding in het buitenland volgen.

In het tweede jaar van je masteropleiding krijg je de kans om een semester lang naar het buitenland te trekken. Je gaat er:

  • studeren aan een van onze partneruniversiteiten Genua of Napels
  • of onderzoek doen voor je masterproef in Suriname, Anton de Komuniversiteit en Stichting Gebouwd Erfgoed, Paramaribo

Waarheen?

Ongetwijfeld heb je al gehoord van het uitwisselingsprogramma Erasmus, waarmee je naar een van onze partneruniversiteiten in Europa kan reizen.

Je mag daarnaast ook van een bestemming buiten Europa dromen.

Minder ver van huis, maar niet minder interessant, is een reis via Erasmus Belgica naar een universiteit aan de andere kant van de taalgrens.

Heb je interesse of wil je je engageren voor het zuiden, dan is een reis naar een ontwikkelingsland de moeite.

Ook wanneer je in Antwerpen blijft, kan je proeven van een ‘internationale ervaring’:

  • buitenlandse gastdocenten komen lezingen geven tijdens de International Design Workshop week
  • op de faculteit lopen permanent buitenlandse uitwisselingsstudenten rond.

​​[TOP]​​​​

Onderzoek in de opleiding

In het eerste jaar onderzoek je interdisciplinair een waardevol historisch gebouw in al zijn facetten: archiefonderzoek, opmeting, typologie, constructie, materiaalgebruik, archeologisch en materiaal technisch onderzoek, voorstel voor conservatie-restauratie, mogelijke herbestemming…

Met de masterproef moet de student kunnen aantonen dat hij of zij bevoegd is om (mede)verantwoordelijkheid te dragen bij de conservatie en/of restauratie van een historisch gebouw, een historische tuin, park of landschap. Het onderwerp van de masterproef wordt door de student bij de aanvang van het tweede masterjaar gekozen uit door de opleiding aangeboden onderwerpen of thema’s of uit eigen voorstel. Het kan historisch-wetenschappelijke, theoretische, filosofische of technische aspecten van de monumenten- en landschapszorg belichten. Deze eindproef kan het resultaat zijn van inter- of multidisciplinaire samenwerking tussen verschillende studenten. De masterproef wordt in een openbare zitting verdedigd voor een beoordelingscommissie waarin externe erfgoeddeskundigen en academici zetelen. Voorbeelden van recente masterproef onderwerpen zijn: De wijkbioscopen in het Brussels Hoofdstedelijk gewest, de Veemarkt te Tienen: een bouwhistorische inventarisatie en waardenbepaling van het gebouwenbestand: 1830-2010, het oud Bisschoppelijk Seminarie te Gent, een bouwhistorisch onderzoek als antwoord op de vragen binnen het lopende  restauratieproject, het kasteel van Evergem ’t Vurstjen – ‘Molenschip', Het erfgoedbeleid van Stellenbosch, Het opstellen van ondersteunende richtlijnen om tot een duurzame planning van de stad en haar erfgoed te komen, Die Braak en het Rijncomplex als katalysator,Vrijbroekpark Mechelen, een historische en bedrijfsgerichte parkstudie.

​​​[TOP]​​​​