Master in de farmaceutische zorg

Master in de farmaceutische zorg

Je opleiding

Het doel van de opleiding is het academisch vormen van apothekers die qua competenties beantwoorden aan de vereisten van de hedendaagse samenleving. Als apotheker zal je taak vooral bestaan uit het verschaffen van informatie over geneesmiddelen en patiĆ«ntenbegeleiding. Uiteraard blijf je naast de therapiebegeleiding ook verantwoordelijk voor de conformiteit en de kwaliteit van specialiteiten en bereidingen. De laatste jaren echter ligt de nadruk meer en meer op de sociale rol die je als apotheker vervult betreffende het correcte gebruik  van geneesmiddelen.

Je toekomst

Met de masteropleiding farmaceutische zorg word je bijzonder goed voorbereid om aan de slag te gaan als officina-apotheker in een openbare apotheek. In een officina zijn de beroepsmogelijkheden voor een apotheker veel ruimer dan enkel apotheker-eigenaar. Vele apothekers werken immers zelfstandig of in dienstverband als provisor (dit is een apotheker-titularis die de officina beheert in plaats van de eigenaar), als adjunct- apotheker of als plaatsvervangend apotheker.

Aansluitend op dit masterdiploma bestaan er de volgende master-na-masteropleidingen: opleiding tot ziekenhuisapotheker, industrieapotheker en een specialisatie in de klinische biologie. Het behalen van een doctorstitel is mogelijk na ongeveer vier jaar fundamenteel onderzoek.