Kwaliteitszorg en cijfers

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en –sturing.  In het najaar van 2018 vond dit plaats voor de master filmstudies en visuele cultuur.

Jaar zes sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert over zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student.

Op 4 en 5 december 2017 bezocht het peerreviewteam de opleiding filmstudies en visuele cultuur en besliste unaniem het vertrouwen in de opleiding te bevestigen.

De opleiding neemt een unieke positie in in het Vlaamse hoger onderwijs, waar er een zeer beperkt aanbod aan opleidingen is over film. Zowel film als visuele cultuur zijn in het programma duidelijk aanwezig. Door de keuzemogelijkheden krijgen studenten de gelegenheid om eigen interesses te ontwikkelen.

De opleiding benadert het veld van visuele cultuur en filmstudies interdisciplinair en biedt een mooie combinatie van academische en meer praktijkgerichte onderdelen. Dankzij de aandacht voor film en visuele cultuur uit verschillende delen van de wereld ontwikkelen studenten een inter- en transculturele blik.

Om de diversiteit onder de studenten met verschillende vooropleidingen te ondersteunen, streeft de opleiding naar een goede begeleiding en naar een heldere wederzijdse communicatie over wensen en verwachtingen.

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer gedetailleerde informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.