Side header image

Schakelprogramma

Het schakelprogramma maakt gebruik van diverse leervormen, aangevuld met coaching en peer teaching. Samen met je medestudenten werk je een projectopdracht en een leeronderzoek uit.

Het aantal 'klassieke' lesuren is daardoor beperkt tot 12 uur per week. De lesdagen zijn dinsdag en donderdag, telkens van 13.45 tot 21 uur. Het is ook mogelijk om het programma deeltijds (1 dag per week) te volgen (zie verder).