Schakelprogramma

Het schakelprogramma maakt gebruik van diverse leervormen, aangevuld met (peer) coaching en peer teaching. Samen met je medestudenten werk je een projectopdracht en een leeronderzoek uit.

Het aantal 'klassieke' lesuren is daardoor beperkt tot 12 uur per week. De lesdagen zijn dinsdag en donderdag, telkens van 13.45 tot 21 uur. Het is ook mogelijk om het programma deeltijds (1 dag per week) te volgen (zie verder).

Wat is een schakelprogramma?

Met een professioneel bachelordiploma (van een hogeschool) heb je nooit rechtstreekse toegang tot een academische masteropleiding, maar kan je wel instromen via een schakelprogramma.

In het schakelprogramma leer je de opleidingsspecifieke kennis en (onderzoeks)vaardigheden die je nodig hebt om vlot te kunnen starten in de masteropleiding.

Als je slaagt voor het schakelprogramma behaal je geen diploma, maar een getuigschrift. Dit geeft je de toelating om in te schrijven voor de masteropleiding.

Mag je starten?

Rechtstreekse toelating tot het schakelprogramma

Heb je een professionele bachelor in de verpleegkunde of in de vroedkunde?

Dan heb je rechtstreeks toegang tot dit schakelprogramma en kan je meteen inschrijven aan de universiteit.

Studenten uit Nederland moeten in het bezit van een diploma bacheloropleiding verpleegkunde (HBOV), bacheloropleiding verloskunde, bacheloropleiding docent verpleegkunde, assistent-anesthesie of operatieassistent.

Vrijstellingen aanvragen

Soms kan je voor een opleidingsonderdeel een vrijstelling krijgen. Dat betekent dat je geen examen moet afleggen van dat opleidingsonderdeel om je diploma te behalen.

Je kan vrijstellingen aanvragen op basis van:

 • werk- of andere praktijkervaring (EVC): volg de EVC-procedure
 • creditbewijzen, getuigschriften en andere studiebewijzen die je in een vorige opleiding behaald hebt (EVK): vul het aanvraagformulier in (let op de deadline!)

Een EVK geeft niet automatisch recht op vrijstelling(en). Op basis van de bewijsstukken die je aanlevert, vergelijkt de faculteit de EVK met het te volgen opleidingsonderdeel. Hou er rekening mee dat een creditbewijs in principe slechts 5 jaar geldig blijft.

Als je vrijgesteld wordt voor een opleidingsonderdeel, krijg je geen creditbewijs voor dat opleidingsonderdeel. Op je diplomasupplement staat simpelweg vermeld dat je een vrijstelling kreeg.

Deeltijds studeren

Als je het programma deeltijds (1 dag per week) wil volgen, neem je eerst de opleidingsonderdelen van het deeltijds 1 programma op.

De opleidingsonderdelen van het deeltijds 1 programma (op dinsdag):

 • Inleiding op management en innovatie in de gezondheidszorg: 5sp
 • De ondernemer in de gezondheidszorg: 5sp
 • Beleidsontwikkelingen in de gezondheidszorg in nationaal en internationaal perspectief:  5sp
 • Verpleegkundige modellen en theorievorming, klinische aspecten van een zorgprogramma: 5sp
 • Geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg: 5sp
 • Persoonlijke ontwikkeling als geschoolde zorgverlener in de academische context: 5sp

De opleidingsonderdelen van het deeltijds 2 programma (op donderdag):

 • Somatische zorg: 5sp
 • Beginselen van onderzoeksmethodologie in verpleegkunde en vroedkunde: 10sp
 • Toepassingen van onderzoeksmethodologie in verpleegkunde en vroedkunde: 7sp
 • Masterproefvoorbereiding: het ontwerp van een onderzoeksprotocol: 3sp
 • Actuele ontwikkelingen en inzichten in de verloskunde: 5sp