Opleidingsinfo

Hoe ziet je opleiding eruit?

Om het diploma van master in de verpleegkunde en de vroedkunde te behalen, moet je een schakel- en een masterprogramma van elk 60 studiepunten volgen. De opleiding omvat vier leerdomeinen, uitgewerkt in opleidingsonderdelen, die verwijzen naar vier rollen uit het beroepsprofiel en die de rode draad vormen doorheen je opleiding:

 1. klinische vorming
 2. management en innovatie
 3. wetenschappelijk onderzoek
 4. academische vorming

Het studieprogramma bestaat uit een gemeenschappelijk deel van 10 studiepunten die de generieke competenties uit het leerdomein wetenschappelijk onderzoek omvat. Daarnaast worden vier afstudeerrichtingen van 50 studiepunten ingericht : 

 1. Onderzoeker in gezondheid en zorg
 2. Leiderschap in gezondheid en zorg
 3. Verpleegkundig specialist
 4. Vroedvrouw specialist

In de afstudeerrichtingen krijg je de kans om je, naast de competenties die nodig zijn voor alle rollen in het algemeen, nog meer te verdiepen in ofwel de rol van onderzoeker, ofwel clinical leader ofwel evidence based expert.

Dit is een eenjarige master. Door het gebruik van verschillende leervormen is het aantal ‘klassieke’ lesuren beperkt tot 12 uur per week. In elke afstudeerrichting is het mogelijk om het programma te spreiden over meerdere academiejaren.

Mag je starten?

Toelatingsvoorwaarden

Mits schakelprogramma

 • professionele bachelor in de vroedkunde
 • professionele bachelor in de verpleegkunde

Studenten uit Nederland moeten in het bezit van een diploma bacheloropleiding verpleegkunde (HBOV), bacheloropleiding verloskunde, bacheloropleiding docent verpleegkunde, assistent-anesthesie of operatieassistent. Ook zij doorlopen eerst het schakelprogramma verpleegkunde en vroedkunde.

 De combinatie van het schakelprogramma met de master is enkel toegelaten na goedkeuring van de faculteit.

Onderzoek in de opleiding

Verpleegkundig en vroedkundig onderzoek is verweven in heel de opleiding. In de eerste plaats worden alle lessen, naast de expertise van de verschillende docenten, opgebouwd vanuit wetenschappelijke literatuur. Waar mogelijk wordt regelmatig de link gelegd naar het onderzoek van de docenten.

Als student ga je al snel in het schakeljaar aan de slag met een begeleid leeronderzoek. Hierin nemen we je stapsgewijs mee in de opbouw en het uitvoeren van onderzoek.

In het masterjaar heb je voldoende kennis en vaardigheden opgebouwd om zelf een project op te starten: je masterproef. Gedragen vanuit de andere leerdomeinen zet je hier het ultieme bewijs neer dat je met een redelijke zelfstandigheid wetenschappelijk onderzoek aankan.

Praktijk in de opleiding

De praktijk is prominent in je opleiding aanwezig vanuit de vier rollen die in de verschillende opleidingonderdelen uitgewerkt zijn:

 • clinical leader
 • evidence based expert
 • onderzoeker
 • academische zorgverlener

Binnen dit conceptueel kader is het onderwijs gebaseerd op theoretische en empirische inzichten met praktijktoetsing.

Projectonderwijs

In het schakeljaar staat binnen de opleidingsonderdelen 'management en innovatie' en 'klinische vorming' projectonderwijs op het programma waarbij je in een projectgroep een zorgproject uitwerkt, begeleid door een coördinator. Het zorgproject behandelt een vraagstelling uit de praktijk (acute,  chronische, ouderen, psychiatrische, vroedkundige en thuiszorg) dat concreet wordt uitgewerkt door middel van 4 thematische werkstukken. Binnen de context van de doelstelling van het zorgproject pas je theoretische concepten toe. Je krijgt daarbij ook de kans om het praktijkveld te consulteren.

Tijdens je academische vorming krijg je de opdracht om een innovatie in de praktijk theoretisch onderbouwd uit te werken (schakeljaar).

In het masterjaar werk je binnen 'management en innovatie' verder aan inzichten en vaardigheden  die individueel getoetst worden door middel van het uitwerken van een concreet implementatietraject op basis van een complexe casus. Je krijgt ook de kans om het interprofessioneel samenwerken concreet te toetsen met collega’s, arts specialisten, kinesisten, ergotherapeuten en maatschappelijke werkers in opleiding, door het bespreken van eigen ervaringen via casussen in beperkte groep.

Masterproef in teken van praktijk

In het masterjaar staat klinische vorming in het teken van grondig inzichten in de eerstelijns- en chronische zorg en kwaliteit en veiligheid van zorg met praktijkoefeningen. Binnen wetenschappelijk onderzoek en academische vorming staat de masterproef in teken van de praktijk. Dit beperkt empirische onderzoek is gebaseerd op een onderzoeksvraag uit de praktijkveld met door middel van het organiseren van een bevraging, interviews, focusgroepen of expertmeeting of het begeleiden van  een interventie .... Je hebt hierdoor een intensief contact met het praktijkveld.

Gastsprekers

In het onderwijsprogramma staan ook gastsprekers uit het praktijkveld op het programma waarbij jij als student uitgedaagd wordt je inzichten te toetsen en te kaderen. De meerderheid van de studenten zijn werkstudenten met gedegen kennis van de praktijk in bepaalde sector. Ze krijgen de kans grondig te reflecteren over hun praktijk en praktijkomgeving en deze van hun medestudenten, telkens gestoeld op de vier verschilldende rollen.