Voorbereidingsprogramma

Bekijk het studieprogramma en voorbeeldrooster van het voorbereidingsprogramma.

Wat is een voorbereidingsprogramma?

Als je een academisch bachelor- of masterdiploma hebt dat je geen rechtstreekse toelating geeft tot de masteropleiding die je wil volgen, kan je soms toch instromen door eerst een voorbereidingsprogramma te volgen.

In het voorbereidingsprogramma leer je de opleidingsspecifieke kennis en (onderzoeks)vaardigheden die je nodig hebt om vlot te kunnen starten in de masteropleiding.

Als je slaagt voor het voorbereidingsprogramma behaal je geen diploma, maar een getuigschrift. Dit geeft je de toelating om in te schrijven voor de masteropleiding.

Toelatingsvoorwaarden

Lees grondig de toelatingsvoorwaarden en ontdek of je met jouw vooropleiding het voorbereidingsprogramma moet/mag volgen.

Mis de taalvoorwaarden onderaan niet!

Hoeveel studiepunten omvat het voorbereidingsprogramma?

Dat kan verschillen van student tot student. Enerzijds kan je opteren voor een tweede vreemde taal. In dat geval komen er 6 studiepunten bij.

Anderzijds kan je, afhankelijk van je vooropleiding, voor sommige opleidingsonderdelen vrijstellingen krijgen.

Bekijk dus het studieprogramma om de omvang van jouw individuele voorbereidingsprogramma te berekenen. Afhankelijk van de omvang, kan je het voorbereidingsprogramma volledig of gedeeltelijk combineren met de masteropleiding.

Hoe aanmelden voor het voorbereidingsprogramma?

 • Meld je aan via het aanmeldingsformulier.
   
 • Geef duidelijk aan dat je je aanmeldt voor het voorbereidingsprogramma en op basis van welke vooropleiding.
   
 • Voeg het relevante diploma en diplomasupplement toe, samen met de vakbeschrijvingen van behaalde credits.
   
 • Kies welke vreemde taal (of talen) je graag opneemt in de opleiding en geef aan of je wil deelnemen aan de taaltest. Dit zijn de testdata voor de mondelinge intakes van 2023: dinsdag 27 juni (Engels en Frans), dinsdag 12 september (Engels en Frans), donderdag 28 september (Engels en Frans), dinsdag 3 oktober (Engels, Frans, Spaans en Duits), donderdag 12 oktober (Engels en Frans) en donderdag 26 oktober (Engels en Frans).
   
 • Op basis hiervan bekijkt de studietrajectbegeleider of je in aanmerking komt voor het voorbereidingsprogramma en voor eventuele vrijstellingen.
   
 • Als de studietrajectbegeleider je aanvraag goedkeurt, krijg je een toelatingsmail en kan je inschrijven.