Inschrijven

Startdatum 16 september 2021.

Digitaal via de webpagina van het postgraduaat op de website van het Centrum Nascholing Onderwijs. Je krijgt dan nog een brochure opgestuurd met het officiële inschrijvingsformulier om te laten ondertekenen door uw directie.

De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het ondertekend inschrijvingsformulier. De volgorde van deelname wordt bepaald volgens de datum van aankomst van het ondertekende inschrijvingsformulier bij CNO.

Je wordt dan uitgenodigd voor een kort intakegesprek. Tijdens dit gesprek peilen de docenten naar je ervaring en motivatie, en bespreken zij de inbedding van je werk in je school. Deze elementen vormen de basis voor de toelating tot de opleiding. Voor late inschrijvingen wordt onderling op een later tijdstip een intakemoment afgesproken.

Na deze toelating begeleidt het secretariaat van CNO je administratief bij de effectieve inschrijving ‘op de rol’ van de universiteit.

Studiegeld

Het studiegeld voor de vaste modules bedraagt 1 875 euro voor het eerste opleidingsjaar.

Voor het tweede opleidingsjaar blijft dit dezelfde prijs, onder voorbehoud van stijgende horecaprijzen. Maaltijden, koffie/thee van de residentiële cursussen zijn inbegrepen, maaltijden tijdens de lesdagen niet. De betaling gebeurt in twee schijven gespreid over de twee opleidingsjaren.

De instapcursussen en de keuzemodules worden apart gefactureerd volgens de geldende prijs van de betrokken cursus. De totale kostprijs bedraagt 3 700 euro en is steeds verschuldigd.

Meer info vind je op de webpagina van het Centrum Nascholing Onderwijs.