Opleidingsinfo

Opleidingsinfo

Het postgraduaat bestaat uit 180 contacturen gespreid over twee jaren en omvat 35 studiepunten (instapmodules, basismodules, keuzemodules, intervisie en eindwerk). Per cursusjaar zijn 10 lesdagen met 2 sessies van 3 uur voorzien. Elke dag loopt van 9.30 tot 16.30 uur.

Per cursusjaar is er in het begin van het schooljaar een residentiële tweedaagse (5 sessies van 3 uur), inclusief overnachting, gepland.
 
De instapmodules worden op weekdagen in het open aanbod van CNO georganiseerd.

Opleiding

Doorheen deze opleidingen lopen drie leertrajecten die de rode draad vormen:

 • Het leertraject Schoolbeleidsplan socio-emotionele begeleiding (SBP) belicht de aanpak van socio-emotionele begeleiding binnen de eigen school en krijgt vooral vorm aan de hand van huiswerkopdrachten.
 • Het leertraject Handelings- en begeleidingsplan (HBP) wil dieper ingaan op het eigen begeleidingswerk van leerlingen met socio-emotionele problemen. Via zelf­studie, rollenspel en toepassingsopdrachten worden inzichten en vaardigheden met betrekking tot het concrete begeleidingswerk verworven.
 • Het Persoonlijk leertraject (PLT) reflecteert op de eigen positie in de groep, op werk- en opleidingservaringen en praktijkbegeleiding en op het eigen functioneren als leerlingbegeleider en beoogt zo bij te dragen tot de realisatie van persoonlijke leerpunten. Daartoe hanteren we het logboek als instrument om de evolutie van het persoonlijk leertraject op te volgen en het trainingsmaatje als gesprekspartner en ondersteuner om de persoonlijke leerpunten te verwezenlijken.

Doelstellingen

 • Je kan een preventief en curatief schoolbeleidsplan inzake zorgverbreding en specifiek inzake socio-emotionele begeleiding samen met de andere betrokkenen in je school opstellen en implementeren.
 • Je kan handelings- en begeleidingsplannen voor en met leerlingen uitwerken en uitvoeren.
 • Je kan op de eigen positie in de groep, op werk- en opleidingservaringen en praktijkbegeleiding en op het eigen functioneren als leerlingbegeleider reflecteren en vanuit deze reflectie de nodige persoonlijke leerpunten om als leerlingbegeleider te functioneren, realiseren.

De didactiek is gebaseerd op:

 • ervarend leren vanuit de eigen (loopbaan)biografie
 • reflectie
 • omgaan met verschillen tussen mensen als krachtbron
 • leervraaggestuurd leren

Het persoonlijk functioneren als leerlingbegeleider krijgt de volle aandacht. De methodiek binnen dit traject wordt gekenmerkt door een actieve deelname en een grote mate van zelfstandigheid en zelfverantwoorde­lijkheid van de deelnemers.

De kerndocenten zullen afwisselend als bron, als trainer en als coach binnen het traject functioneren.

Lesgevers

De vaste lesgevers zijn:

 • Wim De Breucker: klinisch psycholoog-seksuoloog, nascholer, ruime ervaring met socio-emotionele begeleiding van jongeren (WEB)
 • Ann Geentjens: klinisch psychologe, leerkracht psychologie en gesprekstechnieken, mentor, leerlingbegeleider, educatief medewerker CNO
 • Kathy Douchar: germanist, voormalig leerkracht Engels en toegepaste psychologie, voormalig directeur Stedelijk Lyceum Pestalozzi, trainer, nascholer, life coach

De academisch verantwoordelijke is prof. dr. Elke Struyf, hoofddocent specifieke lerarenopleiding.

Evaluatie en getuigschrift

Tijdens de opleiding hanteren de docenten een permanente evaluatie op basis van:

 • aanwezigheid
 • actieve inzet en persoonlijke betrokkenheid
 • uitvoering van de gegeven opdrachten
 • kwaliteit van het ingeleverde werk

Op het einde van elk opleidingsjaar wordt dit vertaald in een evaluatiecijfer per leertraject. Bij de eindevaluatie wordt veel belang gehecht aan de als eindwerk gemaakte portfolio waarin de cursist zijn eigen groeiproces als socio-emotionele leerlingbegeleider in woord en beeld brengt.

Als geslaagde cursist ontvang je na afloop van de opleiding het getuigschrift van het postgraduaat in de socio-emotionele leerlingenbegeleiding in het secundair onderwijs van de Universiteit Antwerpen, op voorwaarde dat je reeds een bachelordiploma (of gelijkgestelde ervaring) bezit.