Inschrijven

Inschrijven

Inschrijven voor het postgraduaat didactiek Nederlands aan anderstaligen verloopt in twee stappen:

  1. Wie aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, vult het aanmeldingsformulier op de website in. Zo snel moge­lijk na ontvangst laat de academisch verantwoordelijke je per e-mail weten of je al dan niet bent toegelaten.
  2. Wie de toelating via e-mail ontvangen heeft, vult het inschrijvingsformulier in en maakt het inschrijvingsgeld over.

Je inschrijving is pas definitief vanaf het moment dat je het inschrijvingsgeld hebt overgeschreven. Er wordt een numerus clausus gehanteerd waarbij de volgorde van beta­ling als selectiecriterium geldt.

Studiegeld

Het inschrijvingsgeld bedraagt 103 euro per studiepunt van je studieprogramma, m.a.w. van 1 545 euro voor 15 studiepunten tot 2 163 euro voor 21 studiepunten, exclusief het studiemateriaal. Je ontvangt een studentenkaart die je alle voordelen geeft van een regulier student (onder meer toegang tot de bibliotheek, de elektronische leeromgeving Blackboard en de studentenrestaurants). Wanneer je de opleiding over twee jaar spreidt, moet je je bij het begin van het tweede academiejaar opnieuw inschrijven.

Annulatie

Het inschrijvingsgeld wordt onder geen beding terugbetaald.