Kwaliteitszorg en cijfers

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar 3 wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en –sturing. In het najaar 2018 vond dit plaats voor de master in de politieke communicatie.

Jaar 6 sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert op zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student. Op 28-29 november 2022 bezocht het peerreviewteam de master in de politieke communicatie en besliste unaniem het vertrouwen in de opleiding te bevestigen.

Bevindingen van het peerreviewteam

Deze unieke opleiding heeft een duidelijk en sterk profiel. Vertrekkende vanuit een brede sociaal-wetenschappelijke basis worden complexe maatschappelijke thema’s en vraagstukken op het vlak van politieke communicatie interdisciplinair benaderd. Studenten kiezen heel bewust voor de unieke combinatie van politieke wetenschappen en communicatiewetenschappen. De opleiding wenst haar unique selling points meer uit te spelen en door te trekken in de communicatie naar toekomstige studenten. Dit zal ook bijdragen tot een meer heldere boodschap over de jobmogelijkheden.

De link met het werkveld is duidelijk aanwezig in de opleiding. Studenten hebben de mogelijkheid om een stage op te nemen en in het verplicht te volgen seminarie komen ze in contact met actuele cases rechtstreeks uit het werkveld. Daarin worden theoretische inzichten toegepast in de praktijk.

De opleiding is zich bewust van de uitdagingen inzake diversiteit en inclusie. Vanuit een helder diversiteitsbeleid en concrete acties hecht ze belang aan inclusief onderwijs. De opleiding hoopt een meer diverse instroom aan te spreken en wil het Westerse, eurocentrische perspectief verbreden.

Lees het volledig publiek rapport (pdf)

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer gedetailleerde informatie over de masteropleiding politieke communicatie van UAntwerpen.