Kwaliteitszorg en cijfers

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en –sturing. In het najaar van 2018 vond dit plaats voor de master in de politieke communicatie.

Jaar zes sluit de cyclus af met een peerreview. De opleiding reflecteert op zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student. In het najaar van 2022 zal de opleiding een peerreview doorlopen.

De master politieke communicatie wil studenten vormen die politieke communicatiefenomenen vanuit meerdere invalshoeken kritisch kunnen beschrijven, onderzoeken, toepassen en sturen.

De opleiding heeft een sterk imago, wat resulteert in een gunstig arbeidsmarktperspectief. Daarenboven kan de opleiding bouwen op sterke relaties met het (beoogde) werkveld, die ze ook op regelmatige basis consulteert via een adviescomité. De alumni van de opleiding kijken tevreden terug.

Aandachtspunt voor de opleiding is het bewaken van een gezonde studiedruk voor studenten, en het voorkomen van uitstellen van de masterproef. De recente actualisering van de leidraad en het vervroegen van de masterproefbeurs kunnen hier alvast ondersteuning bij bieden.

De opleiding zet sterk in op het nadrukkelijk communiceren van de mogelijkheid van studenten om feedback te krijgen bij examens, maar ook de opleidingsonderdelen die gebruik maken van opdrachten of papers, voorzien vaak in momenten van individuele of groepsfeedback.

De praktijkgerichte kant van de opleiding is ook een troef. Eén van de aspecten hierbij is dat studenten de mogelijkheid hebben een stage op te nemen.

Ook de onderzoeksgebondenheid van het onderwijs en de directe expertise van de docenten worden sterk gewaardeerd. Toch blijft de opleiding best waakzaam voor onderwijsvernieuwing, bijvoorbeeld op het vlak van ondersteunende platformen en het verder expliciteren van de bestaande aandacht voor sociale media in haar studieprogramma.

Lees het volledig publiek rapport (pdf - 135kb)

Lees meer over kwaliteitszorg in het onderwijs aan de Universiteit Antwerpen

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer gedetailleerde informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.