Aan de slag als socialemediamanager bij CD&V na de opleiding politieke wetenschappen

Oud-student Tom: "Het was mijn droom om later in de politieke wereld aan de slag te gaan. In de politiek zelf of in de media, als het maar met politiek te maken had."


Over zijn job

“Al van bij mijn start in de middelbare school was ik gebeten door politiek en communicatie. Ik vind het bijzonder boeiend om de politieke actualiteit van dichtbij te volgen. De verkiezingszondagen, en de campagnes die er aan voorafgaan, vind ik steeds opnieuw een ongelofelijk boeiende periode. Het was dan ook mijn droom om later in de politieke wereld aan de slag te gaan. In de politiek zelf of in de media, als het maar met politiek te maken had.

Nu - een aantal jaren later - werk ik als Conversation Manager bij CD&V. Ik ben onder andere verantwoordelijk voor het beheer van de verschillende socialemediakanalen van CD&V: Facebook, Twitter, Instagram en YouTube. Verder bestaat mijn taak erin de dialoog te monitoren en te modereren. Dat wil zeggen dat ik het eerste aanspreekpunt ben voor mensen met vragen over onze standpunten en visie."


Over zijn opleiding

"De opleiding politieke wetenschappen is een brede opleiding waarin je een grote kennis verwerft over ons politiek systeem, een duidelijke kijk op onze maatschappij creëert en kritisch leert na te denken. Allemaal zaken die me vandaag in mijn job nog elke dag helpen. Ook de meer specifieke opleidingsonderdelen (politieke marketing, retoriek, de relatie met de media...) en de interessante mengeling tussen enerzijds hoorcolleges en anderzijds effectief aan de slag gaan met de opgedane kennis maken dat je de opgedane kennis ook dagelijks toepast.”