Side header image

Studentenjob

Wil je iets bijverdienen?  Jobs buiten de campus vind je via 'JOS'.  Je kan je ook kandidaat stellen voor een job op de campus. De socio-culturele dienst geeft info (wie mag werken als jobstudent, welke voorwaarden gelden voor buitenlandse studenten), en informeert je over de gevolgen: sociale zekerheid, kinderbijslag, belastingen.