Bereid je voor

Verwachte voorkennis

Behalve een brede interesse in mens en maatschappij, komen enkele vaardigheden goed van pas.

Een stevige bagage aan logisch inzicht en analytisch denken is belangrijk om je te kunnen verdiepen in statistiek en onderzoek. We bouwen verder op wat je leerde in het aso, met name in studierichtingen met minstens 4 uur wiskunde per week. Volgde je een studierichting met minder dan 4 uur wiskunde per week? Dan neem je best deel aan het voortraject statistiek.

Je beschikt best ook over een goede basiskennis Engels en Frans.

Voortraject statistiek

In september, net voor de start van het academiejaar, kan je deelnemen aan een voorbereidende cursus statistiek. Tijdens de cursus wordt alle wiskunde die aan bod zal komen tijdens de cursussen statistiek opgefrist en ingeoefend. Daarnaast worden reeds een aantal toepassingen van wiskunde binnen de statistiek besproken.

Heb je een beperkte wiskundige voorkennis, dan is het aangeraden om zeker deel te nemen.

Online voorbereidingsplatform

'Aan de slag' is een online voorbereidingsplatform met digitale studiepakketten. Je kan je voorkennis testen en bijschaven aan de hand van zelftesten, leermateriaal, oefeningen en demo's.